wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 8 май 2017 г., Областен информационен център - Смолян и Български младежки червен кръст - Смолян проведоха съвместна инициатива - флашмоб в градовете Чепеларе и Смолян, като по този начин ЗАЕДНО отбелязахме Световния ден на червения кръст - 8 май и 60 години Европейски социален фонд.
Идеята на флашмоба бе да се напомни на хората колко важна е солидарността във всеки един аспект. Въпреки лошото време, младежите от Червен кръст - Смолян, изненадаха приятно минувачите в Чепеларе и Смолян със своя танц и им донесоха много настроение и усмивки.
Инициативата е част от Националната кампания "ЗАЕДНО за ЕВРОПА" на Мрежата от 28 Областни информационни центъра в страната.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.