wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

През 2018 година всички държави-членки на Европейския съюз отбелязват „Европейска година на културното наследство“. Наследството, което е навсякъде около нас – в специфичните ритуали и нотки на песента, през традиционната шевица и типичната местна кухня, до всички онези паметници и символи на културата, през които преминаваме ежедневно, без да им обръщаме особено внимание.

„Единни в многообразието“ е слоганът на Европейския съюз, а културното наследство ни обединява в своето многообразие, защото всяка държава, всеки град или селце носят своите културни, природни и исторически символи, които правят Европа и държавите членки на ЕС толкова богати.
В тази връзка, оставайки верни на мисията си да запознаваме обществеността с актуални теми и значими събития, Областен информационен център – Смолян организира конкурс на тема „Символите на моя роден край“. Целта на конкурса е, с помощта на децата и младежите от Област Смолян, да покажем колко многообразен и красив е нашият край, да популяризираме това наследство и да обсъдим как то може да бъде съхранено с подкрепата на европейската солидарност.

Конкурсът се провежда в две категории „Рисунка“ и „Сувенир – произведение на приложното изкуство“ в различни възрастови групи както следва:

- за рисунка в три възрастови групи – 1- 4 клас, 5 - 8 клас, 9 - 12 клас.
- за сувенир – произведение на приложно изкуство в две възрастови групи – 4 - 8 клас, 9 - 12 клас

Моля, запознайте се с приложения регламент за участие.

Приканваме учениците от област Смолян да се включат в конкурса и да пресъздадат своето виждане за символите на техния роден край.

Всеки ученик от област Смолян може да се включи в конкурса, като изпрати своето произведение в срок до 28 февруари 2018 г. на адрес гр. Смолян, бул. България 12, Областен информационен център - Смолян.

За повече информация, можете да посетите офиса на Областен информационен център – Смолян или да се свържете с нас на тел. : 0301/ 88805.

Всички творби ще бъдат показани в специална изложба в РИМ „Стою Шишков“ – Смолян, която ще бъде открита на 22 март 2018 г. от 14:00 часа с награждаване на победителите. Отново тогава ще проведем и среща-дискусия, на която представители на РИМ „Стою Шишков“ ще разкажат за местните символи, а екипът на Областен информационен център – Смолян ще ви запознае със символите на Европа.

Сваляне на прикачените файлове:

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.