wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 22 март 2018 г. Областен информационен център – Смолян награди победителите в конкурса „Символите на моя роден край“ и показа в изложба в РИМ „Стою Шишков“ всички творби от двете категории „Рисунка“ и „Сувенир – произведение на приложното изкуство“. На награждаването присъства и г-н Момчил Николов – секретар на община Смолян, който връчи наградите на победителите.

Над 200 деца и младежи от цялата област взеха участие в конкурса, организиран от ОИЦ-Смолян, с подкрепата на община Смолян и РИМ „Стою Шишков“ – Смолян. В Европейската година на културното наследство те претвориха своето виждане за символите на родния си край. Основен акцент в творбите е поставен върху родопската архитектура, носия, песен, традиции и обичаи. Г-жа Цветанка Генчева – управител на ОИЦ – Смолян поздрави всички присъстващи деца, учители и родители за това, че съхраняват местната култура и обобщи, че „Традициите са живи!“.

Тази година участници има от всички общини от Областта, като най-много са от училищата от община Смолян. Тъй като всички получени творби са прекрасни, което затрудни изключително много журито, всички участвали получиха грамота и награда.

По време на събитието се проведе и среща-дискусия за местните и европейските символи. Бяха обсъдени и възможностите за съхраняване на местното културно и историческо наследство с помощта на Европейския съюз.

Изложбата ще остане в РИМ „Стою Шишков“ – Смолян до края на месец март, така че всеки желаещ може да я посети.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.