wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 1 юни 2018 г. Областен информационен център – Смолян проведе еднодневно събитие под надслов „Да опознаем Европа“. Събитието бе част от честването на Международния ден на детето, организиран от община Смолян.

По забавен и непринуден начин, с много усмивки и настроение, всички присъстващи обогатиха своите знания за България и Европа. В рамките на „Да опознаем Европа“ десетки деца и младежи се включиха в организирания от Центъра конкурс за рисунка на хартия, както и с тебешири, а също така и научиха много нови неща за Европейския съюз като участваха в тематичната викторина и образователни игри.

Присъстващите имаха възможността да получат информационни материали за европейските политики и финансиране, както и да научат как да се включат в кампанията на Европейската комисия „Европа в моя регион 2018“.

Областен информационен център – Смолян пожелава на всички деца да са все така будни и търсещи знания.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.