Печат на тази страница

На 13.09.2018 г. от 16,00 ч., на адрес гр. Златоград, бул. „България“ №1, ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор №BG16RFOР002–3.001-0118–С01 с бенефициент „Некст Билд“ ЕООД  по проект "Конкурентоспособност чрез енергийна ефективност и ефикасност" по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия” от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

В рамките на събитието „Некст Билд“ ЕООД ще представи пред заинтересованите страни основните цели на проекта, както и информация относно изпълнението на заложените дейности.

За повече информация търсете „Некст Билд“ ЕООД на ж.к. Лозенец, ул. Козяк 43; GSM: +359 888 445 773; www.nextgroupbg.com