wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 30 октомври 2018 г. се проведе инициативата на "Джуниър Ачийвмънт" България, в която екипът на ОИЦ - Смолян се включи за пореден път като организация - домакин. Целта на инициативата е да даде началото на кариерна реализация на младежи, както и да вдъхнови тяхното по-нататъшно развитие.

В рамките на деня Александър Петевски от ПГИ "Карл Маркс" гр. Смолян пое функциите на управител на Областния информационен център, а Борислава Сакалиева от СОУ "Св.св. Кирил и Методий" - Смолян бе експерт "Комуникация, информация и логистика". Те научиха какви са основните дейности на Центъра, как се подготвят събития, къде да намерят нужната информация за европейското финансиране, как да структурират правилно задачите си и др..

„Мениджър за един ден“ е в пълен синхрон с политиката на Европейския съюз образованието да бъде с практическа насоченост, за да могат младите хора да получат истинска подготовка за реалния свят на бизнес отношенията.

Екипът на ОИЦ-Смолян благодари на Александър и Борислава за проявените инициативност, любознателност и умения и им пожелава много успех в бъдещите им начинания.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.