wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Над 150 човека се включиха в откритата приемна и интерактивно проучване под надслов „Европа иска да ви чуе“, които Областен информационен център проведе на 16.10.2018 в община Смолян.

Жителите на Смолян имаха възможността да изразят своето мнение относно бъдещите цели и приоритети на Кохезионната политика след 2020 г.. Пет бяха изведените приоритети, за които всеки желаещ можеше да гласува:

- образование и социална политика;
- регионално развитие;
- селско стопанство;
- околна среда;
- подпомагане на бизнеса.

Най-много хора определиха образованието и социалната политика като основен приоритет за следващия програмен период 2021-2027 г.

На 17 октомври 2018 г., своето мнение ще могат да изразят и жителите на община Девин. Откритата приемна и интерактивното проучване ще се проведат от 10:30 часа пред сградата на Общинската администрация.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.