wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Скъпи приятели, имаме удоволствието да ви поканим на организираните от ОИЦ - Смолян творчески ателиета, посветени на Деня на детето. Малки и по-големи ще могат да се включат в следните ателиета: - по редене на пъзели; - за детска рисунка; - за рисунка на лице; - за моделиране на пластелин и - викторина с въпроси на европейска тематика. Ателиетата ще бъдат разположени в Амфитеатъра на Нов център в гр. Смолян и започват от 16:00 ч. Не бързайте да си тръгвате, защото ще имате удоволствието да присъствате и на организирания от ОИЦ - Смолян концерт на Дичо, Михаела Филева и Део, който ще се проведе от 19:00 ч. в Амфитеатъра в гр. Смолян. Очакваме ви в доброто настроение и много усмивки! ОИЦ - Смолян ОИЦ - Смолян е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. ОИЦ - Смолян е създаден в рамките на проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център - Смолян", финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00020-C0001. За повече информация: Ангел Безергянов Експерт „Комуникация, информация и логистика" 0301 888 05    

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.