wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

 Днес 19.06.2015год. Областен Информационен център - гр.Смолян проведе своята годишна пресконференция в зала 247 в сградата на Общината. На нея присъстваха много гости и журналисти. Бяха отчетени постигнатите резултати и дейности, проведени от ОИЦ-Смолян за периода от 01.07.2014г. до момента.  За периода ползвалите експертните услуги на офиса посетили са 429 души. Проведени са  20 информационни срещи в област Смолян, 14 броя изнесени приемни в 10 те общини и 3 национални кампании „Да спортуваме ЗАЕДНО", „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020г." и „Да създадем ЗАЕДНО България 2020". По време на нашите инициативи бяха организирани 10 фотоизложби на добри практики на реализирани проекти по Оперативните програми в областта, конкурси за детски рисунки, прожекции на филми представящи добри практики по проектите:"Неопитомените Родопи" и „Тракийското и византийското културно наследство в Родопите". ОИЦ - Смолян участва и в инициативата по случай 1 юни  Деня на детето под наслов„ Да пораснем ЗАЕДНО", където бяха осигурени над 350 броя играчки и лакомства за децата, организирани бяха ателиета по интереси и празничен концерт

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.