wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Смолян 159

12 СГРАДИ ОТ СМОЛЯН ОДОБРЕНИ ЗА САНИРАНЕ КЪМ ЯНУАРИ 2014 Г.

Проект „Енергийно обновяване на българските домове" финансира изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в 36 града сред които и Смолян. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта възлиза на 50 млн. лева, а одобрените сгради получават безвъзмездно 75% от стойността на санирането. Продължителността на проекта е до юли 2015 г. Към 31.01.2014 г. от град Смолян са подадени 15 заявления за интерес и подкрепа при Проектния мениджър, като от тях 14 са подадени в Дирекция „Обновяване на жилищни сгради" на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. От подадените 14 заявления 12 са одобрени, а 1 е върнат за корекция. За одобрените заявления са изработени 6 индикативни бюджета, а 1 е в процес на изработване. Към края на януари 2014 г. всичките 6 подадени заявления за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност са сключили споразумения за финансова помощ. ОИЦ - Смолян е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. ОИЦ - Смолян е създаден в рамките на проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център - Смолян", финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00020-C0001. За повече информация: Зорица Ставрева Експерт „Информационно обслужване и услуги" Областен информационен център - Смолян 4700 Смолян, бул. „България" 12 Тел.: 0301 888 05 E-mail: oic.smolyan@eufunds.bg            z.stavreva@eufunds.bg  

Продължава...

УСПЕШНИ ПРОЕКТИ НА БИЗНЕСА ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ПРЕДСТАВИХА НА СЕМИНАР В СМОЛЯН

На 30 януари 2014 г. ОИЦ - Смолян организира семинар на тема: „Добри практики при реализацията на проекти на бизнеса от област Смолян, финансирани по оперативните програми". Семинарът се проведе…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СМОЛЯН ПРЕДСТАВИ ПРИОРИТЕТИТЕ ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД В РАМКИТЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ МОДУЛИ ПО ПРОЕКТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – СМОЛЯН

Областният управител инж. Димитър Кръстанов даде старт на двудневен обучителен модул, стартиращ на 10 декември от 10.30 часа в Областна администрация-Смолян. Обученията са част от дейности по проект „Устойчив модел…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СМОЛЯН ПРЕЗ 2013-ТА -ПОСТИЖЕНИЯ В ЦИФРИ, ФАКТИ И СНИМКИ

На 02.12.2013 г. Областен информационен център (ОИЦ) - Смолян представи пред медии обобщена информация за дейността си през 2013 г. Присъстващите се запознаха с информация и снимки от проведените от…

Продължава...

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ОТ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ ОТ ЕКИПА НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - СМОЛЯН

В периода 12-21 ноември 2013 г. Областен информационен център - Смолян проведе 6 информационни срещи със заинтересовани страни от общините Рудозем, Доспат, Златоград, Мадан, Девин и Чепеларе. Активно участие в…

Продължава...

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЕКТ ”УСТОЙЧИВ МОДЕЛ НА РАЗВИТИЕ ЗА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛАНИНСКИ ЗОНИ - GREEN MOUNTAIN” ПРОВЕДЕ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-СМОЛЯН

На 7 ноември 2013 г., в конферентната зала на Областна админинстрация - Смолян се проведе информационен ден в рамките на международен проект „Устойчив модел на развитие за зелените планински зони…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.