wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Смолян 159

ОЖИВЕНА ДИСКУСИЯ ПРЕДИЗВИКА МОДЕЛ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ПЛАНИНСКИТЕ РАЙОНИ, РАЗРАБОТЕН ПО ПРОЕКТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - СМОЛЯН

На 22 май 2013 година Областна администрация - Смолян проведе работна среща в изпълнение на дейности по международен проект „Устойчив модел за развитие на зелените планински зони - GREEN MOUNTAIN". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 - 2013", съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. В срещата се включиха представители на общини, на бизнеса, на регионални структури и неправителствени организации. Ръководителят на проекта г-жа Петя Пампорова откри срещата и представи резюме на проекта, а членовете на екипа презентираха Координационен модел и План за устойчиво развитие на Смолянска област. От друга страна, присъстащите бяха запознати с проект на Стратегия за развитие на област Смолян за Програмен период 2014-2020 г. В допълнение, управителят на Областен информационен център - Смолян, г-жа Андреана Трифонова запозна присъстващите с мисията и дейността на центъра за популяризиране на Структурните и кохезионния фонд на Европейския съюз в България. Проектът „Устойчив модел на развитие за зелените планински зони - GREEN MOUNTAIN е с продължителност 3 години и ще приключи в края на декември 2013 година. В хода на реализация на проекта, транснационалeн екип на проекта, състоящ се от 11 институции от 10 държави разработи Модел за устойчиво развитие и Планове за управление на планинските райони, адаптирани към условията в съответните държави. В настоящия период се провеждат работни срещи, пилотни дейности и дейности за повишаване на осведомеността . Това ще доведе до по-голям капацитет на вземащите решения за координиране и управление на чувствителните зони, подобряване на възможностите за инвестиции в съответните икономически сектори, подобряване на информираността на обществеността. За повече информация: Даниела Топова - Ст. експерт "Връзки с обществеността" Областна администрация, 0301 6 01 84, governor@region-smolyan.org  

Продължава...

С ПЕСНИ, ТАНЦИ И ПОДКРЕПАТА НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СМОЛЯН ДЕЦАТА ОТ ОДЗ „РАДОСТ“ В КВ. УСТОВО ОТБЕЛЯЗАХА 9-ТИ МАЙ - ДЕНЯ НА ЕВРОПА

Със спектакъл под надслов „С усмивка през Европа" децата от ОДЗ „Радост" в квартал Устово в гр. Смолян посрещнаха празнично 9-ти май - Деня на Европа, с подкрепата на Областен…

Продължава...

НАЦИОНАЛНА СРЕЩА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КООРДИНАЦИОНЕН МОДЕЛ И ПЛАН ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ, РАЗРАБОТЕНИ ПО ПРОЕКТ GREEN MOUNTAIN

Национална среща за представяне на Координационен модел и План за устойчиво развитие на Смолянска област, разработени по проект GREEN MOUNTAIN се проведе на 26-ти април 2013 г. в София. На…

Продължава...

ИДЕИ ЗА МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НАМЕРИХА ПРЕСЕЧНИ ТОЧКИ В СОУ „ВАСИЛ ДЕЧЕВ“, ЧЕПЕЛАРЕ

На 23 април 2013 г. представители на Областен информационен център - Смолян проведоха дискусионна среща с ученици и преподаватели от СОУ „Васил Дечев", Чепеларе. Активно участие в срещата взеха общо…

Продължава...

ИНТЕРЕС КЪМ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НА БИЗНЕСА, ОРГАНИЗАЦИИТЕ И ИНСТИТУЦИИТЕ ОТ ЧЕПЕЛАРЕ, БОРИНО И ДОСПАТ

В периода 23-25 април 2013 г. Областен информационен център - Смолян проведе 3 информационни срещи със заинтересовани страни от общините Чепеларе, Борино и Доспат. Активно участие в срещите взеха общо…

Продължава...

ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР НА ТЕМА „ПОЛИТИКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗНОСА. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ”

На 02.04.2013 г. в гр. Смолян, хотел „Кипарис Алфа" се проведе информационен семинар на тема „Политики за насърчаване на износа. Възможности за финансиране.", организиран от ДЗЗД „БенчМарк-БИФ" в изпълнение на…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.