wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Смолян 159

Европа в Смолян 2017

В периода 1 май – 12 май 2017 г. ОИЦ-Смолян ще проведе Дни на отворените врати по проекти с европейско финансиране. Информационната поредица е част от инициативата „Заедно за Европа“, чрез която Мрежата от 28 информационни центъра отбелязва три значими повода. Това са 60-та годишнина от подписването на Римския договор и от създаването на Европейския социален фонд, 10-та годишнина от членството на България в ЕС, както и 6-та година от функционирането на Мрежата. В рамките на събитията, ще бъдат представени 3 значими проекта, като два от тях ще покажат как са се променили социалните услуги в общността, а другия как се е променила градската среда. В периода 3 април - 12 май 2017г., ОИЦ – Смолян организира пътуваща изложба – снимки на проекти финансирани по Европейските структурни и инвестиционни фондове. На 25 април 2017г. ще се проведе – Кръгла маса на тема „България в Европа – 10 год. по - късно“, на която ще се обсъжда постигнатото до момента и възможности за подобряване живота на хората чрез проекти, съфинансирани от фондовете. На 8 май 2017г. съвместно с Младежки Български червен кръст - гр. Смолян ще се организира флашмоб в общините Смолян и Чепеларе.

 Europe in Smolyan 2017

In the period from May 1 to 12, 2017 , DIP - Smolyan will hold Open Days on projects with European funding. It is a part of the "United for Europe" through which network of 28 information centers notes three significant occasion - the 60th anniversary of the Treaty of Rome and the creation of the European Social Fund, the 10th anniversary of Bulgaria's membership in EU and 6th year of working of the Network. Within the events will be presented three important projects. Two of them will show how they changed the social services in the community and the other how changed the urban environment. Between April 3 and May 12, 2017, DIP - Smolyan will organize a traveling exhibition - photographs of projects financed by EU structural and investment funds. On April 25, 2017 will be held - Round Table "Bulgaria in Europe - '10 years later", on which will discuss the achievements to date and opportunities for improving people's lives through projects financed by the funds. On May 8, 2017, will organize a flash mob in the municipalities of Smolyan and Chepelare together with the Bulgarian Youth Red Cross - Smolyan.

Продължава...

СТАРТИРА НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „ЗАЕДНО ЗА ЕВРОПА“ НА МРЕЖАТА ОТ ОБЛАСТНИ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ В СТРАНАТА

Днес, 10.03.2017 г., Областен информационен център – Смолян стартира Националната кампания „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“ на Мрежата от 28-те Областни информационни центрове в страната и отбеляза своя рожден ден. Кампанията ще…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СМОЛЯН ОТКРИ ИЗЛОЖБА НА ДЕТСКИ МАРТЕНИЧКИ ПОД НАДСЛОВ „ДА ВПЛЕТЕМ БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПА“

На 23 февруари 2017 г. /четвъртък/ от 14:30 часа в Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – гр. Смолян , екипът на Областен информационен център – Смолян откри изложба, представяща всички…

Продължава...

Областен информационен център - Смолян присъства на информационен ден за представяне на проект "Внедряване на иновативен процес за максимално разкриване на рудни минерални фази", изпълняван от "Родопи Еко Проджектс" ЕООД

На 13.02.2017 г. се проведе информационен ден за представяне на проект "Внедряване на иновативен процес за максимално разкриване на рудни минерални фази", изпълняван от "Родопи Еко Проджектс" ЕООД, финансиран от…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СМОЛЯН ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ЗА ДЕТСКА МАРТЕНИЦА „ДА ВПЛЕТЕМ БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПА“

През 2017 г. отбелязваме 10 години членство на България в Европейския съюз. Бидейки част от Обединена Европа, получихме много нови възможности, запознахме се с културата на другите държави-членки и, разбира…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СМОЛЯН ОТЧЕТЕ ДЕЙНОСТТА СИ ЗА 2016 Г.

На 21 декември 2016 г. /сряда/ Областен информационен център – Смолян проведе среща с представители на медиите, на която представи обобщение на дейността си през отминаващата 2016 г., както и…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.