wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Смолян 159

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СМОЛЯН С ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ИЗ ОБЛАСТТА

На 15 декември 2016 г. /четвъртък/ Областен информационен център – Смолян проведе информационна среща с младежи от община Смолян, която бе посветена на Европейския съюз и институции, както и на предстоящото българско Председателство на Съвета на ЕС. Това бе последната информационна среща за тази година и с нея Областен информационен център – Смолян приключи и втората си информационна кампания за 2016 г..

По време на срещите, проведени във всички общини от област Смолян през последните месеци,
бяха представени актуалните възможности за кандидатстване по Оперативните програми, както и предстоящото през 2017 г..

Над 200 човека – представители на администрацията, бизнеса, земеделски производители, НПО, младежи и граждани се възползваха от възможността да се срещнат с екипа на Центъра, да зададат своите въпроси и да получат изчерпателна информация как могат да получат финансиране за реализиране на идеите си. Бяха обсъдени неясноти относно кандидатстването по актуални в момента процедури, тези, които предстоят, както и често срещаните проблеми, с които се сблъскват бенефициентите в процеса на кандидатстване и отчитане. Присъстващите получиха полезни съвети относно електронното кандидатстване чрез системата ИСУН, често срещани грешки и как те да бъдат избегнати.

Областен информационен център – Смолян остава на разположение на всички, които се интересуват от финансиране със средства от ЕС!

Областен информационен център – Смолян е част от Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Р. България.

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СМОЛЯН ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС

Днес, 1 декември 2016 г., Областен информационен център – Смолян проведе информационна среща, посветена на предизвикателствата и възможностите пред България в контекста на предстоящото Председателство на Съвета на ЕС през…

Продължава...

Областен информационен център - Смолян в информационна кампания из областта

На 30 ноември 2016 г., екипът на Областен информационен център - Смолян проведе поредната информационна среща в община Баните.На срещата присъстваха представители на бизнеса, земеделски производители, служители на общинската администрация…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СМОЛЯН С НОВ ЕКИП ЗА ЕДИН ДЕН

Днес, 17 ноември 2016 г., Галина Кехайова и Гюлсевим Топалова станаха част от екипа на Областен информационен център – Смолян, като част от инициативата „Мениджър за един ден“. Двете момичета…

Продължава...

Областен информационен център - Смолян в информационна кампания из областта

На 9 ноември 2016 г., екипът на Областен информационен център - Смолян проведе информационна среща в община Девин.На информационнатая среща присъстваха представители на бизнеса, земеделски производители, служители на общинската администрация…

Продължава...

Областен информационен център - Смолян в информационна кампания из областта

На 2 и 4 ноември 2016 г., екипът на Областен информационен център - Смолян проведе поредните информационни срещи в общините Неделино, Златоград и Чепеларе.На информационните срещи присъстваха представители на бизнеса,…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.