wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Смолян 159

Областен информационен център - Смолян в информационна кампания из областта

На 25 и 27 октомври 2016 г., екипът на Областен информационен център - Смолян проведе информационни срещи в общините Мадан, Рудозем, Доспат, Борино.
На информационните срещи присъстваха представители на бизнеса, земеделски производители, служители на общинската администрация и граждани. Присъстващите бяха запознати с отворените процедури за подбор на проекти "Развитие на социалното предприемачество" по ОПРЧР и мярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" по ПРСР, към които имаше голям интерес.
Бяха представени и процедурите, които предстоят през 2017 г. на база публикуваните проекти на Индикативни годишни работни програми.
По време на дискусията бяха обсъдени по-детайлно отворените в момента процедури и някои неясноти по насоките за кандидатстване, както и как всеки може да реализира конкретните си идеи.
В допълнение бе организирана изнесена приемна на ОИЦ – Смолян, в която участниците в срещата получиха отговори на индивидуални въпроси за други възможности за финансиране през новия програмен период.
Областен информационен център – Смолян продължава с цикъл от информационни срещи и в другите общини на областта.

Продължава...

ЕНЕРГИЯТА Е НАВСЯКЪДЕ ОКОЛО НАС – ДА Я ИЗПОЛЗВАМЕ!

Сдружение “Fun in the Mountain” стартира изпълнението на проект „Енергията е навсякъде около нас – да я използваме!“, финансиран от Програмата EVN за България 2016 г. Програмата EVN за България…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - СМОЛЯН ПРЕДСТАВИ ПРЕД СТРОИТЕЛИ ОТ ОБЛАСТТА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ

На 29.06.2016 г. /сряда/, Областен информационен център - Смолян се срещна с представители на смолянската „Камара на строителите“ за представяне на отворената процедура за кандидатстване „Енергийна ефективност за малките и…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СМОЛЯН ПРОВЕДЕ ДЕСЕТ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ВЪВ ВСИЧКИ ОБЩИНИ ОТ ОБЛАСТ СМОЛЯН

На 2 юни 2016 г. /четвъртък/ Областен информационен център – Смолян проведе и последната от десетте информационни срещи във всички общини от Област Смолян, по време на които бяха представени…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СМОЛЯН ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ЗА НОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

На 17 и 19 май 2016 г., екипът на Областен информационен център - Смолян проведе информационни срещи в общините Доспат, Борино, Неделино и Златоград. На срещите присъстваха представители на бизнеса,…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СМОЛЯН ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ЗА НОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

На 10 и 12 май 2016 г., екипът на Областен информационен център - Смолян проведе информационни срещи в общините Чепеларе, Мадан и Рудозем. На срещите присъстваха представители на бизнеса, земеделски…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.