wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Смолян 159

ОИЦ-Смолян се включи в инициативата "Мениджър за един ден"

На 30 октомври 2018 г. се проведе инициативата на "Джуниър Ачийвмънт" България, в която екипът на ОИЦ - Смолян се включи за пореден път като организация - домакин. Целта на инициативата е да даде началото на кариерна реализация на младежи, както и да вдъхнови тяхното по-нататъшно развитие.

В рамките на деня Александър Петевски от ПГИ "Карл Маркс" гр. Смолян пое функциите на управител на Областния информационен център, а Борислава Сакалиева от СОУ "Св.св. Кирил и Методий" - Смолян бе експерт "Комуникация, информация и логистика". Те научиха какви са основните дейности на Центъра, как се подготвят събития, къде да намерят нужната информация за европейското финансиране, как да структурират правилно задачите си и др..

„Мениджър за един ден“ е в пълен синхрон с политиката на Европейския съюз образованието да бъде с практическа насоченост, за да могат младите хора да получат истинска подготовка за реалния свят на бизнес отношенията.

Екипът на ОИЦ-Смолян благодари на Александър и Борислава за проявените инициативност, любознателност и умения и им пожелава много успех в бъдещите им начинания.

Продължава...

ПОВЕЧЕ ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА ЗА БЪЛГАРИЯ СЛЕД 2020 Г.

Днес, 26 октомври 2018 г. в залата на Областна администрация Смолян се проведе Граждански диалог на тема „Бъдеще на Кохезионната политика на ЕС“. Събитието бе организирано от Областен информационен център…

Продължава...

НАД 150 ЧОВЕКА СЕ ВКЛЮЧИХА В ИНТЕРАКТИВНОТО ПРОУЧВАНЕ НА ОИЦ-СМОЛЯН

Над 150 човека се включиха в откритата приемна и интерактивно проучване под надслов „Европа иска да ви чуе“, които Областен информационен център проведе на 16.10.2018 в община Смолян. Жителите на…

Продължава...

МАДАН С УСТОЙЧИВА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Общината съвместно със Златоград и Неделино изпълнява проект за изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци по ОП „Околна среда 2014-2020 г.” Община Мадан…

Продължава...

ОИЦ-СМОЛЯН С КАМПАНИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО НА КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА НА ЕС

На 11 октомври 2018 г., Областен информационен център – Смолян (ОИЦ) проведе среща с представители на местни и регионални медии, по време на която представи Националната кампания на Мрежата от…

Продължава...

ПОКАНА ЗА ИНФОДЕН ПО ПРОЕКТ НА "НЕКСТ БИЛД" ЕООД

На 13.09.2018 г. от 16,00 ч., на адрес гр. Златоград, бул. „България“ №1, ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор №BG16RFOР002–3.001-0118–С01 с бенефициент „Некст Билд“ ЕООД  по…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.