wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Смолян 159

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - СМОЛЯН ОБУЧИ 140 ДОБРОВОЛЦИ НА БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

Областен информационен център - Смолян успешно приключи информационната националната кампания „Заедно за съпричастността“. Инициативата се реализира от Мрежата от 28 информационни центъра, съвместно с Български Червен кръст в периода 16.11.2015 г. - 24.11.2015 г. Целта на инициативата бе популяризиране на възможностите чрез провеждане на обучения за координатори, доброволци и съмишленици на БЧК по актуалните и предстоящи процедури по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. , в т.ч. процедури насочени към  безработни младежи до 29-годишна възраст, безработни лица над 54 г., осигуряване на заетост на хора с увреждания и техните семейства.

Същността на кампанията бе свързана със възможността за предоставяне на храни и продукти за най – бедните, в рамките на Оперативна програма за храни, финансирана от Фонда за европейско подпомагане и включването им  в европейските фондове за развитие.

Кампанията се състоя от поредица от информационни срещи, които се проведоха в десетте общини на област Смолян. В рамките на тези срещи Областен информационен център – Смолян обучи 140 координатори, доброволци и съмишленици на БЧК за областта , които по време на раздаването на пакетите с храни да предоставят информация и за възможностите за включване на нуждаещите се в подходящи дейности, финансирани с европейски средства. На срещите присъстваха представители на Агенция по заетостта – Смолян, както и социални работници от структурите на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ в област Смолян.

 

 ОИЦ – Смолян е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. ОИЦ – Смолян е създаден в рамките на проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Смолян”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00020-C0001.

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - СМОЛЯН ДАДЕ СТАРТ НА КАМПАНИЯТА В ПОМОЩ И НА ХОРАТА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ "ЗАЕДНО ЗА СЪПРИЧАСТНОСТТА"

На 16 ноември 2015 г., в офиса на Областен информационен център - Смолян  на работна среща с медиите се даде старт на националната информационна кампания под надслов „Заедно за съпричастността“ …

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СМОЛЯН ПОПУЛЯРИЗИРА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ В ТРИДНЕВЕН ФОРУМ ПО ПРОЕКТ GIMMIE SHELTER

От 9 до 11 ноември в гр. Смолян се проведоха заключителните срещи на проект „Съвместна стратегия за социална защита на уязвимите социални групи”, с акроним GIMMIE SHELTER, който се осъществява…

Продължава...

ОИЦ Смолян приключи цикъл от информационни срещи

От 07-ми до 21-ви октомври 2015 г. Областен информационен център – Смолян  проведе цикъл от информационни срещи в общините Неделино, Мадан, Рудозем, Баните, Чепеларе, Девин и Борино на тема:  „Популяризиране…

Продължава...

ОИЦ-СМОЛЯН С ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА И ФЛАШМОБ В ГР.СМОЛЯН

На 24.09.2015 г. Областен информационен център - Смолян, част от мрежата на 27-те ОИЦ в страната проведе поредната си изнесена приемна на площада „Свобода" в Смолян. Наред с представените актуални…

Продължава...

ОИЦ-СМОЛЯН С ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ,15

През месец септември екипът на Областен информационен център - Смолян проведе открити приемни в по-големите населени места в областта.  Експертите на центъра запознаха гражданите с отворените за кандидатстване процедури по…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.