wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Смолян 159

КОНЦЕРТ ЗА 1-ВИ ЮНИ НА ДИЧО, МИХАЕЛА ФИЛЕВА И ДЕО В СМОЛЯН

Жителите и гостите на Смолян ще могат да се насладят на организирания от ОИЦ - Смолян концерт на Дичо, Михаела Филева и Део, който ще се проведе на 1-ви юни 2015 г. от 19:00 ч. в Амфитеатъра в гр. Смолян. Концертът е част от съпътстъващата програма, посветена на 1-ви юни. Очакваме всички любители на българската музика за да споделим заедно празника! Екипът на ОИЦ - Смолян! ОИЦ - Смолян е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. ОИЦ - Смолян е създаден в рамките на проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център - Смолян", финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00020-C0001. За повече информация: Ангел Безергянов Експерт „Комуникация, информация и логистика" Областен информационен център - Смолян  

Продължава...

ОИЦ - СМОЛЯН ЗАКРИ КАМПАНИЯТА "ДА СЪЗДАДЕМ ЗАЕДНО БЪЛГАРИЯ 2020" С ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ НА 9-ТИ МАЙ

OИЦ - Смолян, съвместно с Община Смолян, отбеляза края на кампанията "Да създадем ЗАЕДНО България 2020" и Деня на Европа - 9 май със зрелищен концерт, изпълнен с много танци,…

Продължава...

СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДЕНЕ ПЪЗЕЛИ ПОСВЕТЕНО НА ДЕНЯ НА ЕВРОПА

Младежи от Смолян се включиха активно в състезание по редене на пъзели на европейска тематика, което се проведе в Общинска администрация - Смолян. Пъзелите бяха изработени специално за състезанието и…

Продължава...

Парад на хвърчилата и конкурс за детска рисунка по случай Деня на Европа

Много усмивки и добро настроение съпътстваха организирания от ОУ "Иван Вазов" - Смолян и Областен информационен център - Смолян Парад на хвърчилата. Събитието се проведе на 24.04.2015 г. на стадиона…

Продължава...

ПРИКЛЮЧИ ВТОРИЯ ЕТАП В ОБЛАСТ СМОЛЯН ОТ НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ "ДА СЪЗДАДЕМ ЗАЕДНО БЪЛГАРИЯ 2020"

Информационната среща в община Баните на 23.04.2015 г. постави края на втората част от националната кампания на мрежата от ОИЦ в страната „Да създадем заедно България 2020". В периода 16.04.-23.04.2015…

Продължава...

НАД 370 ПОПЪЛНЕНИ АНКЕТИ ОТ ОБЛАСТ СМОЛЯН В КАМПАНИЯТА "ДА СЪЗДАДЕМ ЗАЕДНО БЪЛГАРИЯ 2020"

Приключи събирането на анкети, в които жители на 10-те общини в област Смолян споделиха своите очаквания как да се промени облика на тяхното населено място с помощта на европейски средства.…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.