wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 634

Покана за представяне на проект на Български институт по метрология

На 20 декември 2018 г. от 10:00 часа в гр. София (бул. „Г.М.Димитров“ 52 Б, ет. 6) ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на проект „Предоставяне на…

Продължава...

Информационна среща по проект на дирекция АФКОС – МВР

На 14 декември от 10:30 ч. в гр. София (хотел COOP, ул. „Искър“ 30) дирекция АФКОС – МВР организира информационна среща по повод изпълнението на проект „Обезпечаване и подпомагане дейността…

Продължава...

Информационен ден на бенефициент по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

На 12.12.2018 г. от 10:00 ч. в гр. София (ул. „Ангел Войвода” 53) ще се проведе втори информационен ден за представяне на проект №BG16RFOP002-3.001-0135-C01 „Подобряване на енергийната ефективност във В…

Продължава...

Покана за информационен ден за представяне на проект по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

На 23.11.2018 г. от 10:00 часа в гр. София (ул. „Околовръстен път“ 721) ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на проект „Устойчив растеж на БРАТАН ТУР ЕООД…

Продължава...

Информационна среща във връзка с успешното изпълнение на проект „Енергийна ефективност в Каро трейдинг ООД“

На 22.11.2018 г. от 14:30 часа в гр. София (ж.к. „Гоце Делчев“ бл. 22, вх. В, ап. 1В, заседателната зала на „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД) ще се проведе информационна среща във…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.