wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

От 10-и май до 19-ти юни екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) ще проведе изнесени приемни във всички 22 общини от Софийска област, това стана ясно на днешната работна среща на ОИЦ-София с медиите. Навсякъде приемните ще са в часовия пояс от 11.00 до 14.00 часа, в центъра на съответните общини, уточни управителят на ОИЦ-София Анна Генчева. Тя представи целта, очакваните резултати и графика на предстоящите изнесени приемни. Първата приемна ще е в община Елин Пелин (пл. „Независимост” 1), следват Костенец (11 май), Ихтиман (14 май), Самоков (15 май), Долна баня (17 май), Мирково (18 май), Чавдар (21 май), Челопеч (22 май), Златица (28 май), Пирдоп (29 май), Антон (30 май), Копривщица (31 май), Драгоман (6 юни), Костинброд (7 юни), Божурище (8 юни), Горна Малина (11 юни), Сливница (12 юни), Етрополе (13 юни), Правец (14 юни), Своге (15 юни), Годеч (18 юни) и Ботевград (19 юни). Основната цел на тази кампания е да бъдат запознати хората по места с актуални и предстоящи за кандидатстване процедури по програмите, които се финансират от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Всеки желаещ ще може да получи на място от експертите на ОИЦ напълно безплатна информация за оперативните програми, Програма за развитие на селските райони и Програма за морско дело и рибарство. По време на изнесените приемни екипът на ОИЦ-София ще популяризира също инициативата на Европейската комисия „Европа в моя регион 2018“ и включените в тазгодишната програма конкурси – за снимка, публикация в блог и онлайн викторина. По време на изнесените приемни ще бъдат раздавани и различни информационни и рекламни материали.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.