wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

И тази година екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) отбеляза в два поредни дни Световния ден на туризма. Участие в първия ден взеха ученици от Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии „Никола Димов“ – гр. Пирдоп. За целта беше организирано посещение на Националната галерия „Квадрат 500“, която е финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. по проект на Министерство на културата. Идеята на събитието беше по интерактивен начин на младежите да бъдат показани добри практики в сферата на туризма, изпълнени със средства по оперативните програми. В Националната галерия „Квадрат 500“ ученици от VІІІ, ІХ, Х, ХI и XII клас на ПГТХТ „Никола Димов“ имаха възможността да чуят беседа за различните експозиции и да научат подробности за творчеството на най-изтъкнатите български художници от Възраждането насам. Накрая младежите получиха награди и се снимаха за спомен. Екипът на ОИЦ-София благодари на учениците и на техния преподавател г-жа Гергана Дойчева за приятното преживяване, както и на директора на гимназията г-жа Павлинка Ценова за това, че откликна на поканата ни.
През втория ден ученици от Софийската професионална гимнация по туризъм посетиха археологически парк „Тополница“, който се намира в местността „Св. Петка“, община Чавдар. Посредством проект, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007-2013, паркът е събрал останки и е пресъздал историята на хората, населявали тези земи през Неолита. Самото село Чавдар пък е пример за община с успешна политика по подготовката и реализацията на редица проекти, финансирани със средства от Европейския съюз. По време на посещението си учениците от ХІ „ж“ на СПГТ разгледаха различни обекти на територията на с. Чавдар, финансирани по европрограмите и се насладиха на специално организирана за тях беседа в археологически парк „Тополница“, която ги запозна с историята на находките в селищната могила и увлекателно ги пренесе хиляди години назад в миналото. И тук събитието приключи с много снимки и подаръци от страна на екипа на ОИЦ-София. И отново с благодарности към преподавателите Василка Стоилова и Добринка Вълчева и най-вече към директора на Софийска професионална гимнация по туризъм инж. Антоанета Джонева.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.