wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 634

Информационно събитие по проект на фирма „АМБЪР ОЙЛ“ ЕООД

На 27.04.2018 г. от 17.30 часа в заседателна зала на „АМБЪР ОЙЛ“ ЕООД (гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 134) ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор №BG16RFOP002-3.001-0727-С01 с бенефициент „АМБЪР ОЙЛ“ ЕООД по проект „Конкурентоспособност чрез инвестиции в енергоефективно технологично оборудване“. Проектът се финансира по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия” от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е на стойност 2 131 854.53 лева, от които 1 495 018.17 са безвъзмездна финансова помощ.
В рамките на събитието ще бъдат представени оновните цели на проекта, както и сведения относно напредъка по изпълнението на заложените дейности. Поканени за участие са всички заинтересовани от темата.

Продължава...

Информационно събитие на фирма „ТК ДРИЙМ БИЛД“ ЕООД

На 27.04.2018 г. от 16.30 часа в гр. София (бул. „Ал. Стамболийски“ 134) ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на проект „Енергийна ефективност и ефикасност в „ТК…

Продължава...

Първа копка по проект на Националната художествена академия

На 26.04.2018 г. (четвъртък) от 14:00 ч. ще се проведе церемония „първа копка“ и вграждане на „капсула на времето“ в Национална художествена академия (НХА), ул. „Шипка“ № 1 по повод…

Продължава...

Информационно събитие на фирма „ТК БИЛД“ ЕООД

На 27.04.2018 г. от 15.30 часа в гр. София (бул. „Ал. Стамболийски“ 134) ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор №BG16RFOP002-3.001-0151-С01 по проект „Конкурентоспособност чрез енергийна…

Продължава...

Информационно събитие по проект, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”

На 27.04.2018 г. от 14.30 часа в заседателна зала на „НТСС-КОНСУЛТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД на адрес: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 134 ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението…

Продължава...

Информационен ден по проект на фирма „НОВА СТРОЙ ТИЙМ“ ЕООД

На 27.04.2018 г. от 13.30 часа в гр. София (бул. „Ал. Стамболийски“ 134) ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор №BG16RFOP002-3.001-0155-С01, с бенефициент „НОВА СТРОЙ ТИЙМ“…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.