wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 634

Покана за информационна среща по проект на фирма „ИПО“ ООД

На 26 април 2018 г. от 11:00 часа в конферентната зала на фирма „ИПО“ ООД (гр. София, ул. „Резбарска“ 47) ще се проведе информационен ден за представяне на проект „Разширяване на производствения капацитет на „ИПО“ ООД чрез въвеждане на енергийно ефективно производствено оборудване“ (договор № BG16RFOP002-3.002-0094-C01). Проектът е финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на планираната по проекта инвестиция е 2 391 200 лв., от които безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 195 600 лева, а 1 195 600 лева – собствено съфинансиране.
На информационния ден ще бъдат представени целите на проекта, предвидените дейности и очакваните резултати от реализирането му. Поканени за участие са всички заинтересовани от темата. Можете да потвърдите присъствие на телефон 0888 286 035 или на e-mail: anna.popova@ipo-bg.com.

Продължава...

Информационна среща в София по проект на фирма „КВП-КОНСУЛТ“ ЕООД

На 27.04.2018 г. от 12.30 ч. в заседателна зала на „КВП-КОНСУЛТ“ ЕООД (гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ 134) ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на проект „Конкурентоспособност…

Продължава...

Покана за информационна среща по проекта на фирма „КВП-ГРУП“ ЕООД

На 27.04.2018 г. от 11.30 часа в заседателна зала на „КВП-ГРУП“ ЕООД (гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ 134) ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор №…

Продължава...

Покана за информационна среща по проект на фирма „ЕВАЛОН 1“ ЕООД

На 27.04.2018 г. от 10.30 часа в заседателна зала на фирма „ЕВАЛОН 1“ ЕООД (гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ 134) ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на…

Продължава...

Покана за конференция по проект на Института по психология на МВР

На 24.04.2018 г. от 11.30 ч. в гр. София (хотел „Бест Уестърн Експо“, бул. „Цариградско шосе“ 149, зала „Панорама“) ще се проведе конференция по проект „Разширяване експертния капацитет на служителите…

Продължава...

Първа копка по проект на Химикотехнологичния и металургичен университет

На 20.04. 2018 г. (петък ) от 11:00 часа ще се проведе церемония „първа копка“ за стартиране на строително-ремонтните дейности по проект BG16RFOP001-3.003-0003-C01 „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.