wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 634

ОИЦ-СОФИЯ ОТБЕЛЯЗА СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА В РАЙОН „ИЗГРЕВ“

С много устрем и отдаденост, ученици от ІІ „а“ клас от 119 СУ„Академик Михаил Арнаудов“ с класен ръководител г-жа Диана Кръстева и членове на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) засадиха 25 дръвчета в двора на училището. Участие в събитието взе директорът на 119 СУ Диян Стаматов. Кампанията беше инициирана от екипа на ОИЦ-София по случай Седмицата на гората – инициатива, която се чества от 1925 г., когато в България се провежда първият празник на залесяването.
Децата бяха изключително активни и приеха мисията си по засаждане на дръвчета с голяма отговорност и съзнание. Това беше и целта на инициативата – по един интерактивен начин да представим темата за околната среда и да ангажираме съзнанието на децата колко е важна грижата за природата, коментираха от екипа на ОИЦ-София.
Събитието се проведе в партньорство с администрацията на район „Изгрев“ и 119 СУ„Академик Михаил Арнаудов“.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Продължава...

Покана за пресконференция по проект

На 17.04.2018 г. от 11.00 ч. в гр. София (бул. „Д-р Петър Дертлиев“ 129, ет. 2, Голяма зала) ще се проведе пресконференция за стартиране на проект „Повишаване на енергийната и…

Продължава...

ДО 14-И ЮНИ МЛАДИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ КАНДИДАТСТВАТ ПО ПОДМЯРКА 6.1. ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

До 14-и юни младите земеделски стопани могат да кандидатстват за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони – това стана ясно от информационната среща на Областен информационен център София-град…

Продължава...

КАК ДА КАНДИДАТСТВАМЕ ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА ПРЕДСТАВИ ОИЦ-СОФИЯ

Eкипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща за представяне на отворената за кандидатстване до 11-и май процедура „Транснационални партньорства“, която се реализира в рамките на…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ЗАПОЗНА СТУДЕНТИ ОТ УНИБИТ С ИСУН2020 И ОТВОРЕНИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПРОЦЕДУРИ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ

Областен информационен център – София проведе информационна среща в Университета по библиотекознание и информационни технологии, на която бяха представени функциите и дейността на центъра и актуалните и предстоящи възможности за…

Продължава...

СТУДЕНТИ ОТ УНИБИТ СЕ ЗАПОЗНАХА С ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА УСПЕШНИЯ ПРОЕКТ НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА, ОРГАНИЗИРАНА ОТ ОИЦ – СОФИЯ

Каква е общата рамка на Европейските структурни и инвестиционни фондове, с какъв бюджет разполага страната ни през настоящия програмен период и по какви инвестиционни приоритети могат да бъдат използвани тези…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.