wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 634

Покана за представяне на проект по ОПИК в София

На 28.02.2018г. (сряда) от 14:00 часа в офиса на „Ел Стомана“ ООД в гр. София (бул. „Христо Смирненски“ 15) ще се проведе информационен ден за представяне на проект „Внедряване на иновативен процес в Ел Стомана ООД“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България. Бенефициент е „Ел Стомана“ ООД. Стойността на проекта е 1 780 000.88 лева, от които безвъзмездната финаносова помощ е в размер на 999 826.49 лева.
Телефон за регистрация и допълнителна информация за събитието: +359 2 963 33 24.

Продължава...

В ОИЦ-СОФИЯ СТАРТИРА РАБОТИЛНИЦА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА МАРТЕНИЦИ

От днес Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ОИЦ-София) организира работилница за изработване на мартеници. Инициативата се провежда по случай 1-ви март.Днес…

Продължава...

Покана за пресконференция по проект „Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност в „Акварелакс-БГ“ ЕООД

На 27.02.2018 г., от 12:00 ч., на бул. „Витоша” № 66, ет. 4 ще се проведе встъпителна пресконференция по проект „Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност в „Акварелакс-БГ“ ЕООД, по…

Продължава...

Покана за събитие по проект за енергийна ефективност

На 15.02.2018 г. от 10:30 часа в гр. София, ж.к. „Гоце Делчев” бл. 22 (сграда Крит), вх. В, ап. 1В, ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на…

Продължава...

Покана за информационно събитие

На 15 февруари от 10:00 ч. в обучителния център на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (бул. „Д-р Г.М. Димитров” № 52 А, ет. 1) ще се проведе информационно събитие…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща за представяне на процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”, която се реализира…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.