wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 634

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЕКТ НА „КВП-ГРУП“ ЕООД

На 15.10.2018 г.(понеделник) от 11:30 часа в заседателна зала на адрес: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 134 ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор № BG16RFOP002-3.001-0099-С01 с бенефициент „КВП-ГРУП“ ЕООД по проект „Енергийна ефективност“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия” от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.
В рамките на събитието „КВП-ГРУП“ ЕООД ще представи пред заинтересованите страни основните цели на проекта, както и сведения относно напредъка по изпълнението на заложените дейности.

Продължава...

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЕКТ НА „ЕВАЛОН 1“ ЕООД

На 15.10.2018 г.(понеделник) от 10:30 часа в заседателна зала на адрес: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 134 ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор №…

Продължава...

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЕКТ НА „АМБЪР ОЙЛ“ ЕООД

На 15.10.2018 г. (понеделник) от 17:30 часа в заседателна зала на адрес: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 134 ще се проведе информационен ден във връзка с „АМБЪР ОЙЛ“ ЕООД…

Продължава...

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЕКТ НА "ТК БИЛД" ЕООД

На 15.10.2018 г. (понеделник) от 15:30 часа в заседателна зала на адрес: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 134 ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор…

Продължава...

Покана за пресконференция по проект

На 02.10.2018 г. (вторник) в конферентната зала на „Калцит“ ЕООД в град Сливница (ул. „Ал. Батенберг“ №2, ет. 2) от 10:00 ч. ще се проведе пресконференция за стартиране на проект…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ОТБЕЛЯЗА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ТУРИЗМА

И тази година екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) отбеляза в два поредни дни Световния ден на туризма. Участие в първия ден взеха ученици от Професионална гимназия…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.