wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 634

Покана за пресконференция по проект

На 27.09.2018г. в гр. София (ул. „Николай Коперник“ 25, ет. 2) от 9:30 часа ще се проведе пресконференция за приключване на проект „Енергийна ефективност и ефикасност в „ИСА ТСИ” ЕООД” (договор №BG16RFOP002-3.001-0085-C01).
Проектът се финансира по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 1 501 572.50 лева, от които 1 058 040.75 лева са безмъзмездна финансова помощ. Бенефициент е „ИСА ТСИ” ЕООД.
В рамките на събитието от „ИСА ТСИ” ЕООД ще представят сведения относно изпълнението на заложените дейности. Поканени за участие са всички заинтересовани от темата.

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ И ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ ИНФОРМИРАХА ПРЕДПРИЕМАЧИ КАК ДА ФИНАНСИРАТ ИДЕИТЕ СИ

Eкипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София), съвместно с „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, проведе информационна среща на тема „Актуални възможности за финансиране на стартиращия…

Продължава...

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ НА СДРУЖЕНИЕ КЛЪСТЕР НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ИЗНОСИТЕЛИ

На 11.09.2018 г. в 12:00 часа, в БТА – Прескуб (гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 49) СДРУЖЕНИЕ КЛЪСТЕР НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ИЗНОСИТЕЛИ организира пресконференция на тема: „Създаване на устойчив…

Продължава...

Покана за пресконференция по проект „Европейско партньорство за заетост и растеж“

На 28.08.2018г. (вторник) от 16:00 часа в гр. София (ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №2А, ет. 3, ап. 6) ще се проведе пресконференция на тема: „Въвеждане на социални иновации в ИЮ…

Продължава...

Покана за заключителна пресконференция по проект на "Вива 200" ЕООД

На 27.08.2018 г. от 11:00 ч. в град София (ул. „Николай Коперник” 25, ет. 2) ще се проведе пресконференция по повод приключването на проект „Повишаване на енергийната и ресурсна ефективност…

Продължава...

Пресконференция по проект за ремонт и обновяване на ПГХВТ "Проф. д-р Г. Павлов"

На 22.08.2018 г. от 14:00 ч. в Областен информационен център София-град и София – област (бул. „Витоша“, 99) бе проведена пресконференция по проект BG16RFOP001-3.002-0041-C01 „Ремонт и обновяване на Професионална гимназия…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.