wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 634

3609 КОНСУЛТАЦИИ И 178 ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ ОТЧЕТЕ ОИЦ – СОФИЯ

От декември 2015 година до 15.11.2018 г. включително екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ – София) е осъществил 3609 консултации на място, по телефон и електронна поща. Това съобщи управителят на ОИЦ – София Анна Генчева на заключителна пресконференция за представяне на резултатите от изпълнението на тригодишния проект, по който функционира центърът. За този период, освен проведените индивидуални консултации, експертите на ОИЦ – София са организирали и провели 178 публични информационни събития в град София и в 22-те общини на Софийска област, на които са присъствали общо 6898 души, сочат още данните от отчета. Други дейности, изпълнени по проекта, са 6 работни срещи с медии, 3 участия в национални кампании на Мрежата от Областни информационни центрове в България, а също и 10 интерактивни събития с деца и младежи по различни поводи – изработване на мартеници заедно с ученици по повод Баба Марта, засаждане на дръвчета по повод Седмицата на гората през месец април, различни беседи и посещения на туристически обекти, финансирани със средства от еврофондовете.
Проектът, по който работи ОИЦ – София от 13.12.2015 г., се казва „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България” (договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01) и всъщност надгражда предишен тригодишен проект, в рамките на който центърът беше изграден. Очаква се Областният информационен център да продължи да съществува до края на 2021 г. с финансиране по нов проект, който в момента се подготвя, уточни г-жа Генчева.
Бенефициент по проект „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България” е Столична община. Финансирането е по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Срокът за изпълнение на проекта е 31.12.2018 г., а стойността му – 643 893.84 лева, от които 547 309.76 лв. европейско и 96 584,08 лв. – национално съфинансиране. Основната цел на проекта е да се популяризират възможностите, които ЕС предоставя през настоящия програмен период, чрез лесен и пълен достъп до информация за потенциалните бенефициенти от двете области София-град и София-област.
ОИЦ – София се намира на бул. „Витоша“ 99 и е отворен за посетители всеки делничен ден от 9:00 до 17:30 ч.

Продължава...

СЪС СРЕЩА В БОТЕВГРАД ПРИКЛЮЧИ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЛАСТТА

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Ботевград, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни…

Продължава...

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА С ИНТЕРЕС КЪМ ПРЕДСТОЯЩИТЕ МЕРКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Сливница, на която представи отворени за кандидатстване процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни…

Продължава...

В ДРАГОМАН ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА ПОЛУЧИХА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

Екипът на Областен информационен център – София (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Драгоман, на която представи отворените за кандидатстване процедури „Насърчаване на предприемачеството“ и „Инвестиции в подкрепа на неземеделски…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В БОЖУРИЩЕ

На информационна среща в община Божурище екипът на Областен информационен център – София (ОИЦ-София) представи отворените за кандидатстване процедури „Насърчаване на предприемачеството“ и „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Събитието…

Продължава...

В КОСТИНБРОД СЕ ЗАПОЗНАХА С ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ИДЕИ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Костинброд, на която представи отворени за кандидатстване процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.