wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 634

НАД 80 ПОСЕТИТЕЛИ ПРИВЛЕЧЕ ИЗНЕСЕНАТА ПРИЕМНА НА ОИЦ – СОФИЯ В ДОЛНА БАНЯ

Над 80 души посетиха днес изнесената приемна на Областен информационен център – София в община Долна баня. Основно интересът на посетителите бе насочен към Програмата за развитие на селските райони и по-специално към предстоящия прием на проектни предложения по мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Хората търсеха експертната помощ на ОИЦ – София по въпроси, свързани с критериите за допустимост и предварителните критерии за оценка на проектните предложения.
Подмярка 6.4. предоставя възможности на земеделски стопани и фирми с помощта на европейско финансиране да направят инвестиции в неземеделски дейности, насочени към развитие на услугите в секторите на грижите за деца и възрастни хора, ветеринарни дейности и услуги, базирани на информационни технологии, а също и в различни видове производство и продажба на продукти или в развитие на занаятите.
Софийската областна информационна кампания на ОИЦ – София ще продължи на 18 май, когато експертите на центъра ще бъдат в община Мирково.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Продължава...

„2 В 1“ – ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА И ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ ОРГАНИЗИРА ОИЦ-СОФИЯ В УНИБИТ

Информационна среща и тържествено награждаване на студенти от специалност „Библиотечен и информационен мениджмънт” проведе на 16-и май екипът на Областен информационен център – София (ОИЦ – София) в Университета по…

Продължава...

ЕКИПЪТ НА ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА В САМОКОВ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе изнесена приемна в град Самоков. Приемната беше посетена от над 70 души. Преобладаващо интересът им бе насочен към Програмата за…

Продължава...

В ОБЩИНА ИХТИМАН С ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ ФИНАНСИРАНЕТО НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ

При голям интерес протече организираната от екипа на Областeн информационен център-София (ОИЦ-София) изнесена приемна в община Ихтиман. Над 80 души посетиха мобилния ни щанд за три часа. Голяма част от…

Продължава...

Информационно събитие по проект на „Мейк-България“ ЕООД“

На 17.05.2018 г. от 9:00 ч. в офиса на фирма „Мейк-България” ЕООД (гр. София, ул. „Фритьоф Нансен“ 11, ет.5, ап.15) ще се проведе информационен ден за представяне на целите, дейностите…

Продължава...

„ГОРСКАТА“ ПОДМЯРКА 8.6 – ВЪВ ФОКУСА НА ИНТЕРЕСА В КОСТЕНЕЦ

Какви дейности и разходи могат да бъдат финансирани с безвъзмездни средства и кой може да кандидатства за помощта по подмярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.