wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

С пресконференция днес, 22 март, Областен информационен център – Стара Загора даде старт за региона на националната кампания „Успешни заедно“, която се организира и провежда от мрежата от 28-те информационни центъра в страната. Кампанията е насочена към популяризиране на възможностите за бизнеса по програмите, финансирани от ЕСИФ и ще се проведе на територията на цялата страна в периода 22 март – 9 май 2016 г.
В рамките на инициативата в област Стара Загора се предвиждат следните събития:
• Участие на експерти от центъра в младежка трудова борса на ДБТ – Стара Загора на 29 март 2016 г. с информация за актуални възможности за финансиране за бизнеса;
• „Дни на отворените врати“ през месец април в предприятия в Стара Загора и Чирпан за популяризиране на вече изпълнени проекти. Фирмите ще имат възможност пред ученици от професионалните училища, медии и граждани да споделят как реализирани от тях проекти, финансирани с европейски средства, са подобрили работата им, пред какви предизвикателствата са били изправени и други;
• Информационни срещи през месец април с представители на бизнеса в Казанлък и Павел баня за предоставяне на актуална информация за възможности за финансиране от ЕСИФ;
• Заключително събитие за бизнеса в седмицата 9-13 май с представители на подкрепящи го институции и организации и представяне на различни възможности за инвестиции и работа с финансови инструменти;
• Изложба на снимки от успешни проекти на бизнеса в област Стара Загора, които ще се представят по време на заключителното събитие на центъра.
ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.