wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

С пресконференция на 10 март, Областен информационен център – Стара Загора даде старт за региона на обща инициатива на мрежата от Областни информационни центрове под надслов „ЗАЕДНО за Европа“. В периода 10 март – 20 май 2017 г. в цялата страна ще се проведат събития посветени на три значими годишнини:
• 60 години от създаването на Европейския социален фонд;
• 10 години от присъединяването на Бялгария в Европейския съюз;
• 6 години от цялостното функциониране на Мрежата от 28 информационни центъра.
Като част от националната инициатива „ЗАЕДНО за Европа“, Областен информационен център – Стара Загора предвижда организирането на следните събития:
1. Фотоконкурс „Европа през моя обектив“ – период на провеждане - 24 март - 24 април, а участници в конкурса ще са ученици и младежи от 16 до 29 години, непрофесионалисти. Целта му е участниците да се запознаят със значими проекти, финансирани с европейски средства, които са променили населено им място и живота на хората.
2. Конкурс за рисунки „Рисувам моята Европа” - период на провеждане - 10 март – 24 април, а участници в конкурса – ученици от 5 до 8 клас от групи по изобразително изкуство в рамките на проект „Твоят час“.
3. Конкурс „Живеем заедно в Европа“ - приготвяне на четиристепенно меню от салата, предястие, основно ястие и десерт, типични за националната кухня на различни страни от ЕС.
4. Участие в официалното отпразнуване на 9 май – изложба от рисунки и фотографии, изработени в рамките на конкурсите от инициативата. Там ще бъдат връчени и наградите на победителите в двата конкурса.
5. Дни на отворените врати - предвижда се провеждане на 4 дни на отворените врати както следва:
Посещения на ученици от:
• ПГ „Иван Хаджиенов“, Казанлък в „Суперабразив“ ЕООД, с.Крън;
• СУ „Христо Смирненски“, Гурково в „Булметал“ АД, Гурково;
• ПГ „Джон Атанасов“, Стара Загора в Община Стара Загора (проект „Интегриран градски транспорт“, запознаване със системата за управление на градския транспорт (телематика);
• СУ „Гео Милев“, Раднево – разходка с тролей (проект “Интегриран градски транспорт“ ) и посещение на паметници на културата, обновени и социализирани с европейски средства.
6. Участие в отпразнуване 6 годишнина на мрежата: Екипът на ОИЦ Стара Загора ще вземе участие в организираното в Габрово общо събитие по този повод.
7. Избор и подготовка на 2 до 3 „истински“ истории – кратки разкази на хора, на които участието в проект, финансиран от Европейски социален фонтд, е променил живота.

With a press conference on March 10, Stara Zagora District Information Point started a range of events as part of the DIPs network initiative “United for Europe”, dedicated to three significant anniversaries:
• 60 years of the Rome treaties and the European Social Fund;
• 10 years of Bulgaria accession in the European Union;
• 6 years operation of the 28 DIPs network.
As part of the national initiative "United for Europe" Stara Zagora District Information Point organises the following events:
1. Photo competition "Europe in my lens" for amateur 16 – 29 years old. It will provide an opportunity young people to learn more about significant projects financed by European funds that have changed their town or village and people's lives. Deadline – April 24th.
2. Drawing competition "I draw my Europe" for students from 5th to 8th grade participating at groups of art within the project "Your Lesson". Deadline – April 24th.
3. Competition "We live together in Europe" – Teams from 5 vocational high schools cooking typical dishes of typical national cuisine of different EU countries – April 7th.
4. Participation in the official celebration of May 9 in Stara Zagora with a booth with information materials, exhibition of the best drawings and photographs of competitions and awarding the winners – May 9th.
5. Open Days – visits of young people form vocational high schools and a group of children:
• Ivan Hadzhienov Vocational High School, Kazanlak in "SUPERABRAZIV" Ltd., Kran –April 4th;
• Hristo Smirnenski Secondary School, Gourkovo in "Bulmetal" Jsc., Gourkovo – April 26th;
• John Atanasov Vocational High School, Stara Zagora in Stara Zagora Municipality (the management system of the urban transport –May 4th;
• Geo Milev Secondary School, Radnevo - city tour in Stara Zagora by trolley (project "Integrated urban transport") and visit to cultural monuments restored and socialized with European funds –May 11th.
6. The team of Stara Zagora DIP will take part at the sixth anniversary celebration of the network in Gabrovo – May 20th.
7. Stara Zagora DIP will select two to three "real" stories – short stories of people whose life was changed thanks to the implementation of a project funded by the European Social fond.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.