wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В провелия се днес готварски конкурс „ЖИВЕЕМ ЗАЕДНО В ЕВРОПА“ в ПГ „Райна Княгиня“, Стара Загора участваха ученици от 5 професионални гимназии и специализирани паралелки от Стара Загора, Павел баня, Казанлък, Чирпан и Гурково. Всеки отбор се състоеше от четирима състезатели – трима в кухнята и един презентиращ и поднасящ готовите блюда.
В рамките на два часа всеки от отборите приготви с професионализъм, ентусиязъм и много любов четиристепенно меню от ястия, характерни за страни-членки на Европейския съюз, а именно:
- Гръцка салата;
- Круша със сирене бри и орехи;
- Паста карбонара/болонезе;
- Тиквеник.
Журито на конкурса бе от трима готвачи, членове на Chefs’club Стара Загора, който оценяваха отборите по следните критерии:
- Външен вид на участниците;
- Лична хигиена и хигиена на работното място;
- Работа в екип;
- Организация и техника на работа;
- Прецизност на изпълнение;
- Вкусови качества;
- Оригиналност и креативност при приготвяне, оформяне и презентация.
Отборът, който събра най-много точки и спечели готварския конкурс „ЖИВЕЕМ ЗАЕДНО В ЕВРОПА“ са учениците на ПГ „Райна Княгиня“, Стара Загора. Членовете на отбора бяха наградени от журито за отличното си представяне с таблети.
Всеки от останалите участници в конкурса получи индивудуална награда. Професионалните гимназии и училищата със специализирани паралелки, участници в конкурса, бяха отличени от журито с грамота за отличното си представяне.
Участниците в конкурса изразиха благодарност за добрата организация и любезното отношние на домакините и споделиха желанието си за партньорство за повторно провеждане на конкурса. Това е отлична възможност за обмяна на идеи, насърчаване на учениците за усърдна работа и мотивация за презентиране на уменията им.
Събитието е част от националната кампания „ЗАЕДНО за Европа“ на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ.
ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.