wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На проведената информационна среща в Народно читалище „Освобождение- 1884“, с. Шейново, община Казанлък на 11.04.2017 г. от ОИЦ – Стара Загора, под мотото „Десет години България в Европейския съюз ” близо 30 ученици научиха повече за Европейския съюз.
Учениците се запознаха с дейността на мрежата от 28-те информационни центъра в страната, с инициативата на центъра „ ЗАЕДНО за Европа“ и с изискванията на конкурса за рисуване „Рисувам моята Европа“ , който се провежда в рамките на инициативата.
С помощта на експерти от центъра учениците, представителите на читалището и гостите научиха повече за възможностите за образование, стажуване и пътуване в Европейския съюз от страницата на Европейски младежки портал www.ec.europa.eu.
Младите хора проявиха интерес към Единния информационен портал за Структурните и Кохезионния фондове на ЕС в България - www.eufunds.bg , както и как най-лесно да търсят в информационната система актуални възможности.
От направената презентация гостите обоготиха знанията си за ЕС, неговите символи, химна, историята му и какво ни дава като българи членството ни в него вече 10 години. Присъстващите на срещата се насладиха на виртуалната разходка из област Стара Загора на обновени кътчета с Европейско финансиране.
Оживена бе дискусията за възможностите за развитие и емоциите на младите хора по проект „Успех“ и проект „Твоят час“ на ОПНОИР в училищата. Новите знания, умения и опит в часовете по проект „Твоят час“ ги правят по-уверерени и мотивирани.
ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.