wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Проект „Античното наследство на Тракия" и „Долината на розите и тракийските царе", финансирани по ОП „Регионално развитие" бяха представени днес на работната среща с представители на местни, регионални и национални медии. Калина Матева, координатор на проекта, представи изпълнявания от Община Стара Загора в партньорство с общините Нова Загора и Раднево проект „Античното наследство на Тракия". Целта на проекта е да се подкрепи и увеличи интереса към туристически атракции в тези общини. Продължителността на проекта е 24 месеца, общо допустимите разходи по проекта са 470 672.00 лв., а финансовият принос на кандидата е 5%. Успешната реализация на проектните дейности ще доведат до: • разработени туристически продукти и пакети, способни да привлекат значителен брой наши и чужди посетители в съответните общини; • подкрепа на по-слабо развитите туристически локации като Община Нова Загора и Раднево, притежаващи значителен и уникален туристически потенциал. Ивелина Георгиева, технически сътрудник по проекта, запозна участниците в срещата с проекта на община Казанлък „Долината на розите и тракийските царе", който се реализира в партньорство с общините Казанлък, Павел баня, Мъглиж, Сопот и Карлово. Проектът е с продължителност 24 месеца, безвъзмездна финансова помощ - 479 560.00 лв., а задължителеният финансов принос на кандидата - 23 978.00 лв. В рамките на проекта: • ще бъдат разработени 35 туристически пакета; • ще се разпространяват рекламни материали за туристически продукти на региона • участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири • ще се организират пътувания, посещения на туроператори, автори на пътеводители и журналисти, информационни събития. През месец март мрежата от 28 областни информационни центъра ще даде старт на „Конкурс за младежки проект" под мотото „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти". В инициативата ще могат да участват младежи от 17 до 21 годишна възраст: o ученици o студенти o безработни младежи ОИЦ - Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителна информация: Име на служител: Петя Ацинова, Управител Тел:. 0889 199180, e-mail: oic.stz@eufunds.bg  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.