wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен информационен център - Стара Загора участва за втора поредна година в панорамата на професионалното образование, проведена в Стара Загора на 10 и 11 април в сградата на Държавната опера в града. Инициативата е организирана от Община Стара Загора и Регионаления инспекторат по образование и има за цел да информира учениците и техните родители за професиите и специалностите, по които се извършва обучение в професионалните гимназии и колежи в област Стара Загора. В панорамата участват над 25 училища от старозагорска област, които се представиха чрез презентации, изделия от практическото обучение, действащи макети, модели и рекламни материали. С изключителен интерес сред посетителите на форума бе посрещнат щандът на Областния информационен център - Стара Загора. На изложбената маса бяха представени рекламни и информационни материали за всички Оперативни програми. Служителите на центъра популяризираха националния конкурс за писане на младежки проекти „ДА създаваме ЗАЕДНО европейски проекти" както и отговаряха на място на посетителски въпроси. ОИЦ - Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителна информация: Име на служител: Петя Ацинова,управител Тел:. 0889 199180 e-mail: oic.stz@eufunds.bg  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.