wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областният информационен център - Стара Загора в партньорство с Регионална библиотека „Захари Княжески" и исторически музей - Стара Загора проведе на 30 май 2014 г. Трета регионална годишна конференция на тема „Европейски възможности за развитие на туризма в регион Стара Загора", която представи успешни практики и предизвикателства при реализиране на проекти в сферата на туризма в регион Стара Загора. Конференцията бе открита от заместник кметът Иванка Сотирова и заместник областният управител Теодора Иванова, които поздравиха участниците и пожелаха Стара Загора успешно да използва своите предимства и туристически възможности и да увеличи посещаемостта на български и чужди туристи в областта. Над 100 участици - представители на общински администрации, бизнеса, неправителствени организации, учебни заведения от региона дискутираха трудностите и възможностите за развитие на сектор туризъм в областта. Успешни практики и предизвикателства при реализиране на проекти в сферата на туризма споделиха община Стара Загора с проект „Превръщане на културно-исторически паметници от Античния период на Стара Загора в туристическа атракция", община Гурково с проект „Туристически информационен център с музей на магарето в град Гурково" и община Казанлък с проект „Докоснати от древността". Интерес сред участниците предизвика изпълняваният от исторически музей проект INSIDDE, с реализацията на който ще се разработи скенер с терахерцови честоти, разкриващ детайли и скрити характеристики на произведения на изкуството. Представители на Професионалната гимназия по лека промишленост град Казанлък споделиха полезността от реализирания в партньорство със Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите град Казанлък проект за актуализиране на учебните планове в съотвествие с потребностите на бизнеса. Интерес събуди и представянето на къщата за гости „Рай", изградена с европейски средства в село Яворово. Проф. Мария Воденска, преподавател по География на туризма в Софийски университет „Св.Климент Охридски" коментира предизвикателствата пред сектор туризъм в област Стара Загора. Тя сподели, че за 2013 г. 13,8% от брутния вътрешен продукт на страната е от туризъм. 130 хиляди души са заети постоянно в сферата на туризма, а през летния сезон броят им нараства до 300 хиляди. Тя допълни, че туризмът е по-добре развит в планинските и черноморските курорти, но има потенциял за развитие и във вътрешността на страната. Един от основните проблеми е недобрата синхронизация между общинските и областните власти. Основно направление за проектите през новия програмен период трябва да е публично-частното партньорство в областта на туризма. Специален гост на конференцията беше Илва Густавсон, културен секретар на област Вастра Готаланд, която представи опита на Швеция в сферата на туризма. Швеция е с население 9 млн. души, а годишно страната им се посещава от 5 млн. туристи, което натоварва инфраструктурата на страната. Според г-жа Густавсон за привличането на туристи от огромно значение е гостоприемството на хората и развитието на алтернативни форми на туризъм. Участниците в конференцията имаха възможност да разгледат подредените в изложба рекламни брошури и материали на проекти в сферата на туризма, финансирани с европейски средства. Отличната атмосфера и дух на конференцията бяха продължени от чудесните изпълнения на флейта и китара на Александрина Цанева, Огнян Георгиев и Таня Бонева, ученици от Национално училище за музикални и сценични изкуства "Христина Морфова", Стара Загора по време на коктейла. ОИЦ - Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителна информация: Име на служител: Петя Ацинова , управител Тел:. 0889 199180,e-mail: oic.stz@eufunds.bg  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.