wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На работна среща проведена през седмицата с представители на местни, регионални и национални медии Бруно Доменак, изпълнителен директор на Регионална агенция за развитие на туризма, представи опита на Департамент Ла Дром, Франция при използване на местните ресурси и привличане на европейски средства за развитие на туризма. Департамент Ла Дром е с население 485 хил. жители, живеещи на 6 561 кв. км. в 369 общини, като само 6 от тях са с повече от 10 000 жители. „Област Стара Загора и Департамент Ла Дром си приличат много, поради местоположението им - както Ла Дром е пряката връзка на Париж с морето така и Стара Загора е на пътя между София и българското черноморие", каза Доменак. Ла Дром е богат департамен с 5 туристически зони - Ла Дром Де Колин, Ле Роаян-Веркор, Валанс-сюр-Рон, Долината на Дром Диоа, които са с много различни пейзажи и забележителности. За 2013 г. туристическата легловата база на Ла Дром е 154 000, като 40 % от настаняванията са с търговска цел, а 60 % се ползват за почивка. За изминалата 2013 г 7,8 млн. души са нощували в департамента, а приходите му от туристическо потребление са 300 милиона евро. Развитието и популяризирането на туризма в департамента се осъществява от Агенция за туризъм, в която работят 14 човека и дейността и е организирана в три сектора - сектор „Предлагане", „Налагане на пазара" и „Пазари". Агенцията в Ла Дром е разработила 13 тематични блога / голф, вода, дейности на открито, добре дошли във фермата и други/, в които се съдържа подробна информация за предлаганите туристически услуги. Бруно Доменак подчерта, че в Ла Дром изключително успешно се развива спортния, велотуризма и водните спортове, а област Стара Загора може да развие услуги като „посрещане на туристи във фермата" или нощувка на открито, на къмпинг. ОИЦ - Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителна информация: Име на служител: Петя Ацинова, Управител Тел:. 0889 199180, e-mail: oic.stz@eufunds.bg  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.