wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Фотоизложби на успешни европейски проекти, финансирани по оперативните програми подреди ОИЦ - Стара Загора в единадесетте общини на областта както и в областна администрация Стара Загора през периода 24-28 ноември 2014 г. Изложбите бяха подготвени и реализирани в рамките на националната инициатива на мрежата от Областни информационни центрове „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020". В Стара Загора 23 -те цветни фотопана, представящи изпълнението на европроекти, чийто бенефициенти в програмния период 2007-2013 г. са общинска администрация, фирми и граждански организации са подредени в сградата на общината. В Гълъбово, Опан, Братя Даскалови и Чирпан изложбата е подредена в сградите на общините, в Казанлък е в изложбена зала на ул. Искра № 4, в Николаево - в изложбената зала на общината, в Павел баня и Гурково - във фоайетата на туристическите информационни центрове, Раднево е в градската художествена галерия, а в Мъглиж е в читалище „Пробуда 1869". Отркриването на фотоизложбите във всяка от общините предизвика огромен интерес сред гражданите, които оживено дискутираха изпълнените си проекти и какво още може да се направи през новия програмен период. Това е четвъртата за тази година мащабна кампания на мрежата от 28-те информационни центъра в страната. ОИЦ - Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителна информация: Име на служител: Петя Ацинова, управител Тел:. 0889 199180, e-mail: oic.stz@eufunds.bg  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.