wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Стара Загора 112

МАШПРОМ – КМХ ЕООД ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

На 08 март 2018 г. , „МАШПРОМ-КМХ“ ЕООД проведе пресконференция по проект „Повишаване на енергийната ефективност в МАШПРОМ-КМХ ЕООД” финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”. На събитието присъства екипа на Областен информационен център – Стара Загора, управителят на дружеството и негови служители.
Основната цел на проекта е подобряване на енергийната ефективност на МАШПРОМ-КМХ ЕООД за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност. Тя ще бъде осъществена чрез постигане на следните специфични цели:
- Въвеждане в експлоатация на ново производствено оборудване;
- Внедряване на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001.
Периодът на изпълнение на проекта е от 18.08.2017 г. до 18.02.2019 г. Общата стойност на проекта е 2 528 000.00 лева, в това число:
• 1 499 270 лева безвъзмездна финансова помощ;
• 1 028 730 лева собствено финансиране

Чрез реализацията на дейностите по проекта ще бъдат постигнати следните основни резултати:
1. Доставено, монтирано и въведено в експлоатация производствено оборудване - CNC Струг - 3 бр.; 4+1 Машинен център - 1бр. и CNC вертикален машинен център – 1 бр.
2. Пполучен сертификат съгласно стандарт БДС EN ISO 50001
3. Годишни спестявания на енергия - 348 658 kWh/год
4. Спестени емисии CO2 - 285.551 т/год
5. Поставена визуализация

Продължава...

КМХ – ЕЛЕМЕНТ ООД СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

Областен информационен център – Стара Загора участва в проведения информационен ден на „КМХ-ЕЛЕМЕНТ“ ООД, с. Енина, община Казанлък, който даде старт на изпълнението на проект „Повишаване на енергийната ефективност в…

Продължава...

Община Раднево приключва изпълнението на проект за 499 956 лв. по ОП ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година

На 30 януари 2018 г. в зала 315 на Община Раднево се проведе заключителна пресконференция по проект BG05M9OP001-2.002-0266-С01 „Независим живот за нуждаещите се в Община Раднево”, процедура за директно предоставяне…

Продължава...

КАПРОНИ АД ВЪВЕЖДА В ПРОИЗВОДСТВО НОВ ИНОВАТИВЕН ПРОДУКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

На 30.01.2018 г. „Капрони“ АД, гр. Казанлък проведе втори информационен ден във връзка с напредъка и постигнатите резултати по проект „Внедряване в производство на нов иновативен продукт: Хидравлична зъбна помпа…

Продължава...

160 МЛН. ЛЕВА СА ВЕЧЕ ДОГОВОРЕНИТЕ СРЕДСТВА ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

Засилен интерес на бизнеса и общините към оперативните програми в област Стара Загора отчетоха експертите на ОИЦ – Стара Загора на проведената работна среща с представители на местни, регионални и…

Продължава...

МЛАДИТЕ ХОРА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ИСКАТ ДА ЖИВЕЯТ И РАБОТЯТ В БЪЛГАРИЯ

Областен информационен център – Стара Загора проведе на 23 ноември 2017 г. шестата си регионална годишна конференция на тема „За да живеем и работим в България“. Акцент в конференцията бе…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.