wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Стара Загора 112

17 УЧЕНИЦИ СЕ ВКЛЮЧИХА В ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В АГРОЗЛАТЕКС ООД, ЧИРПАН

В организирания от ОИЦ – Стара Загора „Ден на отворени врати“ в „Агрозлатекс“ ООД, гр. Чирпан се включиха 17 ученици от Професионалната гимназия по селско стопанство, Чирпан. Учениците имаха възможност да се докоснат и да научат повече за съвременната земедалска техника – трактори, комбайни, пръскачки и прикачен инвентар, с които дружеството обработва своите 30 хил. декара земя. Учениците усетиха комфорта на тракторите Fendt след като се качиха и ги управляваха в базата на „Агрозлатекс“. Увериха се, че съвременната, модерната земеделска техника изисква специфични знания и умения.
Служители на дружеството представиха изпълнения проект по Мярка 121 от ПРСР 2007-2013 „Закупуване на специализирана техника за зърнени и маслодайни култури“ и предимствата на закупената нова техника, която помага за разширяване и модернизиране на стопанството им.
Събитието е част от националната кампания „Успешни заедно“ на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ.

Продължава...

НАД 150 РАБОТНИ МЕСТА СЕ ЗАЯВИХА НА МЛАДЕЖКАТА ТРУДОВА БОРСА В СТАРА ЗАГОРА

В рамките на националната кампания на мрежата от 28 информационни центъра под наслов „Успешни ЗАЕДНО“, Областният информационен център – Стара Загора участва в младежка трудова борса, организирана от Агенция по…

Продължава...

СТАРТ НА ИНИЦИАТИВАТА ЗА БИЗНЕСА „УСПЕШНИ ЗАЕДНО“

С пресконференция днес, 22 март, Областен информационен център – Стара Загора даде старт за региона на националната кампания „Успешни заедно“, която се организира и провежда от мрежата от 28-те информационни…

Продължава...

ОБЩИНИ, УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И НПО СА ДОПУСТИМИТЕ КАНДИДАТИ ПО ПЪРВИТЕ ДВЕ ПРОЦЕДУРИ ПО ОПНОИР

От 12-ти до 21-ви октомври 2015 г. Областен информационен център - Стара Загора проведе цикъл от информационни срещи в общините Раднево, Гълъбово, Чирпан, Братя Даскалови, Павел баня, Стара Загора, Николаево…

Продължава...

ЕЛЕКТРОННО КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

 На работна среща с представители на местни, регионални и национални медии, ОИЦ - Стара Загора представи активните и предстоящите за отваряне процедури по оперативните програми като акцентира на новостите при…

Продължава...

20.2% Е МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА В БЪЛГАРИЯ

 Областен информационен център - Стара Загора проведе на 29 май 2015 г. четвърта си регионална годишна конференция на тема „Човешки ресурси и регионално развитие", която представи възможностите за развитие на…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.