wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Стара Загора 112

С КОНЦЕРТ И КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА ЗАКРИ КАМПАНИЯТА „ДА СЪЗДАДЕМ ЗАЕДНО БЪЛГАРИЯ 2020“

 С много веселие, щастливи детски лица, песни и танци в парк „Пети октомври" беше ознаменуван края на инициативата на мрежата от Областни информационни центрове в страната „Да създадем Заедно България 2020" като част от традиционно провеждания празник по случай Деня на Европа. Той се организира ежегодно от Европейски информационен център Европа Директно Стара Загора и Община Стара Загора, а тази година ОИЦ участва със заключителното събитие на кампанията. Паркът беше изпълнен с жители и гости на града, които се наслаждаваха на прекрасните изпълнения на децата от ЦДГ „Славейче", ЦДГ 58, ЦДГ Светлина и ЦДГ 3 Ян Бибиян; Детска музикална формация „Звездопад" и Фолклорен ансамбъл "Тракийчета" при народно читалище „Георги Бакалов". Екипът на ОИЦ - Стара Загора представи пред присъстващите на проявата резултатите от 459 попълнени анкети за област Стара Загора, „Пътните карти за местно развитие" на общините и възможностите за повишаване на качеството на живот в областта чрез реализирация на проекти по оперативните програми до 2020 г., раздаде и информационни материали за новите оперативни програми. Родителите и деца бяха изключително активни в проведената викторина, свързана с често използвани понятия по оперативните програми. Приятна изненада за всички присъстващи бяха цветните, красиви и слънчеви рисунки на децата, участници в конкурса за детска рисунка „Моето населено място през 2020". Рисунките изобилстваха от цветя, красиви паркове, цветни училища и усмихнати хора. Жури награди пет прекрасните идеи за по-добър живот в област Стара Загора, пресъздадени в детските рисунки. Празникът завърши с кръшно българско хоро, което обедини хората за един по-спокоен и добър живот. ОИЦ - Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителна информация: Име на служител: Петя Ацинова, управител Тел:. 0889 199180, e-mail: oic.stz@gmail.com  

Продължава...

ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И НОВИ РАБОТНИ МЕСТА СА ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ХОРАТА ОТ ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

 В проведеното в рамките на кампанията „Да създадем заедно България 2020" анкетно проучване взеха участие 459 жители от 11-те общини на област Стара Загора, които дадоха 465 предложения. Жените са…

Продължава...

РАБОТНА СРЕЩА С ЖУРНАЛИСТИ

332 СА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА На проведена работна среща с представители на местни, регионални и национални медии, ОИЦ - Стара Загора представи изпълнението на…

Продължава...

ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА ПРЕДСТАВИ ОДОБРЕНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

ОИЦ - СТАРА ЗАГОРА ПРЕДСТАВИ ОДОБРЕНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ Приключи цикълът с инфомационни срещи в единадесеттте общини на област Стара Загора под мотото „Да успеем ЗАЕДНО", в който експертите на ОИЦ…

Продължава...

ПЪРВИ ЕТАП ОТ ИНИЦИАТИВАТА „ДА СЪЗДАДЕМ ЗАЕДНО БЪЛГАРИЯ 2020“

НАД 430 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОЕКТИ В ПЪРВИЯТ ЕТАП ОТ ИНИЦИАТИВАТА „ДА СЪЗДАДЕМ ЗАЕДНО БЪЛГАРИЯ 2020" В периода от 16 до 30 март в рамките на инициативата „Да създадем ЗАЕДНО България…

Продължава...

ЗА ВТОРА ГОДИНА ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА С БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС ЗА ПАРТНЬОРСТВО

На 17 ноември 2014 г. Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Стара Загора, събра в Регионална библиотека „Захарий Княжески" представители на училища, институции и много…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.