wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Стара Загора 112

ОИЦ СТАРА ЗАГОРА ПРИКЛЮЧИ ЧЕТВЪРТИ ЦИКЪЛ ОТ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ

През месеците юни и юли екип от ОИЦ - Стара Загора посети малки населени места от 11 - те общини на Област Стара Загора. Над 300 безработни лица, пенсионери, представители на бизнеса и широката общественост посетиха организираните информационните срещи, които преминаха под мотото „За да можем повече, трябва да знаем". На срещите бе представена дейността на мрежата от 28-те информационни центъра в страната, приоритетите на центъра и инициативи на ОИЦ - Стара Загора през 2013 година. От поднесената презентация гостите на информационните срещи научиха повече за ЕС, неговите символи, химна, историята му и какво ни дава като българи членството ни в него. Присъстващите се насладиха на красиви кътчета от различни европейски страни по време на направената виртуална разходка из Европа. Сред дискуританите теми с посетителите на информационните събития бяха възможностите за разширяване на дейността на читалищата в малките населени места и осигуряване на финансиране по оперативните програми за ремонтни дейности. Присъстващите се интересуваха от проекти, реализирани в тяхната община с европейски пари както и какви са новите моменти по оперативните програми за периода 2014 - 2020 година. ОИЦ - Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.   За допълнителна информация: Име на служител: Петя Ацинова, управител Тел:. 0889 199180, e-mail: oic.stz@eufunds.bg  

Продължава...

ВТОРИ ЕТАП ОТ РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-202 Г.

На 25 юни 2013 г. се проведе публично обсъждане на проекта на Общински план за развитие на Стара Загора за периода 2014 - 2020 г. Това е основния инструмент за…

Продължава...

ОСЕМ ВАЖНИ СТЪПКИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ

8 ВАЖНИ СТЪПКИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ В поредната информационна среща през месец юни с представители на читалища от Област Стара Загора в Регионална библиотека "Захарий Княжески", експерти от ОИЦ…

Продължава...

ЧАС ПО ЕВРОПА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ЧАС ПО ЕВРОПА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ" Ученици от шести клас на СОУ „Васил Левски" заедно с техния преподавател Геновева Георгиева посетиха Областен информационен център - Стара Загора…

Продължава...

ОИЦ СТАРА ЗАГОРА ПОСРЕЩНА ГОСТИ ОТ ЧЕРНА ГОРА

ОИЦ - СТАРА ЗАГОРА ПОСРЕЩНА ГОСТИ ОТ ЧЕРНА ГОРА Днес, 05.06.2013 г., гости от няколко общини от Черна гора посетиха Областен информационен център - Стара Загора. На срещата бе представена…

Продължава...

ОИЦ СТАРА ЗАГОРА УЧАСТВА В ИЗЛОЖЕНИЕТО "БАТА АГРО 2013"

ОИЦ - СТАРА ЗАГОРА УЧАСТВА В ИЗЛОЖЕНИЕТО „БАТА АГРО 2013" „Модерни решения за модерно земеделие" бе мотото на международното специализирано селскостопанско изложение БАТА АГРО 2013 в Стара Загора, в което…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.