wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Търговище 80

ОИЦ – Търговище представи отворени процедури за гражданския сектор

С представяне на процедурата „Социално включване в общността“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ приключиха последните две информационни срещи за тази година на Областния информационен център – Търговище. Пред…

Продължава...

Граждански диалог за бъдеще на ЕС проведе ОИЦ - Търговище

Над 50 граждани, младежи, представители на общинските администрации, гражданския сектор и др. взеха участие в гражданския диалог на тема: "Бъдещето на Кохезионната политика на ЕС", който организира Областният информационен център…

Продължава...

ОИЦ – Търговище представи нови процедури за образование и наука

Две нови процедури по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, които ще подпомогнат реформите в образователната система и ще повишат качеството на образование представиха експертите на Областния информационен…

Продължава...

Граждански диалог за бъдеще на ЕС подготвя ОИЦ - Търговище

Граждански диалог под надслов „Бъдеще на Кохезионната политика“ ще се проведе на 24 октомври 2018 г. от 10.30 часа в кафе-театъра на ОНЧ „Напредък“ в Търговище. Той е част от…

Продължава...

ОИЦ – Търговище с открита приемна на Русалския панаир

С изнесена приемна и информационен щанд Областният информационен център – Търговище (ОИЦ) се включи в традиционния Русалски панаир, който се провежда тази седмица в гр. Попово. В рамките на два…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.