wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Поредица от обучителни срещи в общините на област Търговище ще проведе Областният информационен център в рамките на национална инициатива „ЗАЕДНО ЗА СЪПРИЧАСТНОСТТА“, чийто старт беше даден на пресконференция днес. Кампанията се организира от мрежата от 28 областни информационни центъра в страната и ще се състои в периода 16 – 20 ноември, в сътрудничество с Българския червен кръст.

Управителят на ОИЦ – Търговище Милчо Тонев обяви пред журналисти, че предстоят обучения на координаторите и доброволците на БЧК, които по време на предстоящо раздаване на пакети с храна на уязвими групи ще ги информират за възможностите за заетост, квалификация, достъп до социални и здравни услуги по линия на ОП“ Развитие на човешките ресурси“. Целта на кампанията е служителите на БЧК да могат да предоставят актуална информация на заинтересованите страни по време на ежегодната кампания по раздаване на продукти от първа необходимост на най-нуждаещите се.

Първата информационна среща се състоя днес в Търговище, на 18 ноември е насрочено обучението в гр. Попово, а на 19 ноември - в гр. Антоново. Началото на останалите срещи е в 14.00 ч.

Предоставянето на хранителни продукти на нуждаещите се лица е по линия на Оперативната програма за храни. По нея България ще получи 104,8 млн. евро в рамките на седем години, обяви на срещата с медиите Ваня Борисова, директор на БЧК – Търговище. В област Търговище 6 493 човека имат право да получат хранителна помощ. Те са определени от Агенцията на социално подпомагане, която управлява тази програма. Това са лица и семейства, които получават т.нар. енергийни помощи, както и тези инцидентно пострадали от бедствия. Помощта включва 21 хранителни продукта.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.