wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Щанд и открита приемна имаха в четвъртък експертите от Областния информационен център в рамките на Русалския панаир в Попово. Информационният щанд на открито имаше добра посещаемост и интерес от страна на хората.

През щанда, разположен в началото на пешеходната зона, близо 30 посетители се запознаха с действащите европейски програми и възможности за безвъзмездно финансиране на проекти със средства от Европейските структурните и инвестиционни фондове.

Те получиха новото издание на ОИЦ-Търговище, посветено на 60-та годишнина от Европейския социален фонда и други безплатни информационни брошури за европейската политика и рекламни подаръци.

Експертите на ОИЦ – Търговище имаха и открита приемна като отговаряха на постъпили от хората въпроси. Най-честите питания бяха свързани с възможностите за стартиране на собствен бизнес и за подпомагане на земеделските стопанства.

От началото на програмния период 2014-2020 г. в община Попово се реализират  13 бр. проекта по Оперативните програми за над 13 млн.лв., сочат данните на Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН).

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.