wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На среща с журналисти и партньорски организации, екипът на Областния информационен център (ОИЦ) – Търговище представи напредъка по изпълнението на европрограмите в региона от началото на настоящия програмен период.

PC203051

От изнесените данни стана ясно, че към средата на декември т. г. по програмите, съфинансирани от Европейските структурни инвестиционни фондове (ЕСИФ) в региона са сключени договори за изпълнение на 44 проекта на обща стойност 46 538 176,79 лева.

Първенци по усвояване на евросредства са общинските администрации в Търговище, Попово, Антоново, Омуртаг и Опака, които имат общо 25 сключени договора по оперативните програми. Следва бизнесът в област Търговище с 18 проекта и 1 училище.

PC203053

Равносметката на центъра за изминала година работа сочи, че експертите са провели 13 информационни събития в петте общини на региона. Дадени са навременни и компетентни отговори на въпросите на 268 граждани и потенциални бенефициенти при търсене на подходящо финансиране за реализация на тяхната идея.

По време на пресконференцията стана ясно, че през 2018 г. се предвиждат нови 15 информационни срещи. Подготвя се и традиционната мащабна инициатива на центъра „Дни на Европа“, която ще се проведе в дните 6-9 май 2018 г., каза управителят на ОИЦ – Търговище Милчо Тонев.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.