wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

С дискусията „Градове и хора“ Областният информационен център – Търговище сложи финал на поредицата от събития в рамките на инициативата Дни на Европа, която центъра организира за трети път. С нея се отбелязва 9 май - Деня на Европа и кампанията на Европейската комисия „Европа в моя регион“ (#EU in My Region). Срещата-разговор фокусира внимание върху енергийната ефективност като инструмент за ускорено развитие на българските общини.

31964347 1879556755409272 879174260688420864 o

На нея управителят на ОИЦ-Търговище Милчо Тонев представи новата жилищна стратегия и бъдещето на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на МРРБ. Според нея санирането ще продължи и след 2019 г., но при други механизми на финансиране.

На форума Никола Станчев, ръководител на проектите по обновяване и модернизация на образователната структура по ОП “Региони в растеж“ на Община Търговище представи тяхната реализация. Той каза, че Инвестиционната програма е за 17 млн. лв., като в ход са ремонтите на училища, детски градини и улици. Предстои изграждане на 18 социални жилища и обновяване на културни обекти.

32153030 2059210860999501 2971306728114618368 o

Борислав Френчев, управител на Центъра за социално развитие и услуги във Варна  запознаят гостите с реализацията на партньорски проекти с Германия и Италия в сферата на социалното предприемачество. По думите му в тези страни има законодателство за насърчаване на социалните кооперативи, които получават финансиране от държавата и местните власти.

32073330 1879556858742595 2143415888768925696 o

В рамките на Дните на Европа беше организиран турнир по пейнтбол, в който участваха 24 отбора, забавления за деца, концерт на поп изпълнители. На открито беше подредена и изложба с 18 постера, представящи проекти в област Търговище, финансирани с европейски средства за последните 10 години.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.