wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

С изнесена приемна и информационен щанд Областният информационен център – Търговище (ОИЦ) се включи в 241-я традиционен пролетен панаир „Изложение Търговище 2018 г.“.

OIC panair1

Събитието бе официално открито на 14 май в присъствето на кмета д-р Дарин Димитров, областния управител Митко Стайков, депутати и др. Сред гостите бяха и представители на 3 от побратимените градове - Санта Мария да Фейра, Португалия; Смоленск, Русия и румънския Търговище, както и делегация от истанбулската община Умрание.

делегация

Посетителите на щанда на ОИЦ проявиха интерес и получиха информация за отворените мерки по Програмата за развитие на сеските райони, както и за възможностите за стартиране на самостоятелна стопанска дейност.

Те получиха рекламни и информационни материали, изготвени от Областен информационен център – Търговище.

На 16 май (сряда), от 10.30 ч. ОИЦ – Търговище отново ще има открита приемна и щанд до централния вход на панаирната палата, която ще бъде съвместна с експерти от местната дирекция „Бюро по труда“.

Етикети

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.