wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областният информационен център - Търговище и Програма „Глоб@лни библиотеки - България" си протегнаха ръка за партньорство за подобряване достъпа на информация на гражданите чрез различните комуникационни канали, с които работят двете мрежи.  Управителят на ОИЦ - Търговище Милчо Тонев и регионалният координатор на Програмата за Североизточна България Николай Марков обсъдиха и начертаха идеите за партньорство по време на двудневен семинар „Доброволчеството като кауза", който се проведе в комплекс „Островче", край Търговище.  Двете мрежи обединяват усилията си с цел разпространението на информация и развитие на достъпа до електронни услуги на хората и запознаване с възможностите за кандидатстване с проектни идеи по Оперативните програми.  Ангажират се още за провеждане на съвместни срещи и обучения и осигуряване с информационни материали. В рамките на форума пред 60 представители на библиотеки, читалища, общински администрации, членове на нестопански организации от област Търговище управителят на ОИЦ - Търговище популяризира дейността на центъра.  За последните 6 месеца по време на 15 срещи в региона пред повече от 600 души експертите са разяснили финансовите инструменти и възможности за усвояване на средства от еврофондовете. Регионалното партньорство идва дни, след като министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев и заместник-министърът на културата Георги Стоев подписаха в Благоевград споразумение за сътрудничество с Програма „Глоб@лни библиотеки"  и мрежата от областни центрове в цялата страна. ОИЦ - Търговище е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителна информация: Денислава Атанасова                 Експерт „Комуникация, информация и логистика" Тел.: 0601/ 6 21 65, 0899 816 508 e-mail: oic_targovishte@abv.bg https://www.facebook.com/groups/287680148002611/

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.