wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В рамките на информационната кампания за разясняване на целите, условията за участие и етапите на реализиране на проект „Енергийно обновяване на българските домове" по Оперативна програма „Регионално развитие" Областният информационен център в Търговище се срещна с 50 домоуправители и собственици на жилища в пенсионерския клуб „П.Р. Славейков". Експертите на ОИЦ представиха проекта, условията и стъпките за участие и финансиране. За всяка одобрена сграда собствениците ще получат финансова помощ до 50% от стойността на бюджета за обновяване на съответната сграда. От оперативната програма ще се покрият изцяло разходите за обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, включително изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност. Най-често задаваните въпроси бяха свързани  с необходимия процент съгласни за реализиране на мерките, който трябва да е 67% от собствениците на идеални части на сградата, как се постъпва при наличие на необитаеми жилища със собственици, намиращи се вън от страната, как се процедира при наличие на частично саниране на отделни апартаменти, каква е прогнозната сума за едно средно голямо жилище и на кой етап става ясно какъв е точният размер на личното участие на собствениците и др. Хората разбират, че това е чудесна възможност да се удължи живота на жилищата и да се намалят разходите за отопление, но ги притеснява финансовият ангажимент, стана ясно по време на срещата. Експертите на центъра обясниха, че ако собственикът няма лични средства, е осигурена възможност да изтегли нисколихвен кредит от Корпоративна търговска банка. Центърът ще продължи да предоставя допълнителна информация по европрограмата за реновиране на домовете на всички заинтересовани жители на град Търговище, всеки работен ден от 9:00 до 18:00 ч или на тел. 0601/ 6 21 65. Областният информационен център (ОИЦ) е създаден по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в град Търговище" (BG161PO002-3.3.02-0002-C0003), бенефициент Община Търговище. Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителна информация: Денислава Атанасова Експерт „Комуникация, информация и логистика" Тел.: 0601/ 6 21 65, 0899 816 508  e-mail: oic_targovishte@abv.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.