wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В Областния информационен център - Търговище (ОИЦ) вече функционират „тъч скрийн" устройствата, които са снабдени с четири сензорни екрана. Те са достъпни за публично ползване от бенефициенти и граждани, които на място могат да търсят информация за еврофондовете. Възможност първи да се запознаят и да ги тестват имаха журналисти и партньори на центъра, които уважиха поканата за пресконференция. На нея бяха представени резултатите от дейността на ОИЦ, както и напредъкът по усвояване на средствата от ЕС на регионално ниво. Равносметката за близо една година работа на центъра сочи, че експертите са ориентирали в морето от ресурси, свързани с еврофондовете 625 души по време на проведените 16 информационни събития в цялата област. Дадени са навременни и компетентни отговори на въпросите на 180 граждани и потенциални бенефициенти при търсене на подходящо финансиране за реализация на тяхната идея. За началото на 2013 г. се предвижда нов информационен цикъл в петте общини на Търговищка област, когато ще бъдат представени индикативните работни програми на 7-те Оперативни програми за 2013 г. и програмния период 2014-2020 г., каза управителят на ОИЦ - Търговище Милчо Тонев. По време на пресконференцията стана ясно, че първенците по усвояване на евросредства са общинските администрации, които имат общо 37 сключени договора за над 99 млн. лв. и верифицирани разходи за близо 38 млн. лв. по оперативните програми на ЕС. Информационната система за управление и наблюдение на Структурните фондове в България (ИСУН) сочи още, че към началото на ноември 2012 г. на второ място по усвоени евросредства са малките и средни предприятия - над 2 млн. лв., следват ги НПО и училища с 1,8 млн. лв. Според изследване на Института за пазарна икономика в съотношение с броя на жителите на областта това е шестият най-добър резултат за България на местните власти и близо два пъти по-висок от средния за страната. Областен информационен център - Търговище е част от мрежата на 28-те информационни центрове за популяризиране на кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителна информация: Денислава Атанасова Експерт „Комуникация, информация и логистика" Тел.: 0601/ 6 21 65, 0899 816 508 e-mail: oic_targovishte@abv.bg  https://www.facebook.com/groups/287680148002611/

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.